Top

Yoga vid långvarig smärta. En systematisk litteraturstudie

MediYoga Sverige / Nyheter & Media  / Yoga vid långvarig smärta. En systematisk litteraturstudie

Yoga vid långvarig smärta. En systematisk litteraturstudie

Metod: Sökning gjordes i Pubmed, Cinahl, Medline och Swemed +. Tretton artiklar inkluderades i studien. PEDros skala användes vid kvalitetsgranskning av studierna och CMSG för evidensgradering av utfallsmåtten.

 

Resultat: Yoga visades ha positiv effekt för patienter med långvarig smärta i ländrygg med minskad smärtintensitet, ökad fysisk funktion och psykologiska faktorer med högsta evidensnivån enligt CMSG. Stöd enligt den näst högsta nivån av evidens fanns för minskad smärtintensitet och ökad fysisk funktion vid långvarig smärta i nacke och vid fibromyalgi, effekt på psykologiska faktorer vid fibromyalgi och för ökad livskvalitet vid långvarig smärta i nacke.

 

http://hdl.handle.net/10616/41685

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.