Hem / förmaksflimmer / Yoga förändrar vård av förmaksflimmer

Yoga förändrar vård av förmaksflimmer

Forskaren och sjuksköterskan Maria Wahlström lägger nu fram sin doktorsavhandling om MediYoga för patienter med förmaksflimmer. Det är den största studie som gjorts i Sverige.
– MediYoga ger patienterna ökad livskvalitet, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, säger hon.

Maria Wahlström har forskat om MediYoga sedan 2009. Det är en lugn form av yoga som består av speciellt framtagna andningsövningar, meditation och stretchning av bröstmuskulaturen. Den är inte fysiskt krävande som andra former av yoga kan vara, utan passar alla oavsett ålder och kondition.

Det hela började med att hon fick i uppdrag att anordna ett yogainslag vid en friskvårdsdag på Danderyds sjukhus där hon då arbetade.

– Via mitt eget yogaintresse hade jag lärt känna mannen som har utvecklat MediYoga i Sverige. Jag bjöd in honom att hålla en yogaklass för personalen. Det blev succé, berättar Maria Wahlström som uppmuntrades av sin chef på Hjärtkliniken att starta ett forskningsprojekt om MediYoga.

Användbara verktyg

Maria Wahlströms forskning visar att MediYoga ger patienter med paroxysmalt hjärtflimmer bättre livskvalitet. Det som utmärker sjukdomen är att flimret kommer i form av attacker som kan hålla på från några minuter till flera dagar. Dessa är ofta ångestskapande för patienten som kan uppleva andnöd och tryck över bröstet.
Men de patienter som utövar MediYoga känner mindre oro, inte bara för att drabbas av en flimmerattack utan också under själva attacken. Dessutom sänks deras blodtryck och hjärtfrekvens.

– De känner att de tack vare MediYoga fått användbara verktyg, förklarar hon.

Många av patienterna som deltagit i studierna är äldre och har aldrig tidigare provat yoga, men det har inte varit några problem att få med dem. Tvärtom tycker de att yogan är spännande.

Fyra delstudier

Doktorsavhandlingen som nu presenteras är den största studie om MediYoga som gjorts i Sverige och består av fyra delstudier. I den första jämförs patienter med paroxysmalt hjärtflimmer som deltar i MediYoga med en kontrollgrupp.

I den andra större studien lottades patienterna in i tre grupper, en MediYogagrupp, en grupp som fick träna avslappning med hjälp av musik samt en kontrollgrupp. Syftet var att ta reda på om det var yogarörelserna i sig eller bara avslappningen som gav effekt.

Resultatet från den första studien höll i sig även här. Patienterna i MediYogagruppen upplevde att de lärde känna sig själva och sin kropp bättre samtidigt som deras värden förbättrades.

– MediYogan minskade deras oro. En patient berättade att han älskade att gå på opera, men inte hade gjort det på länge av rädsla för att få en flimmerattack. Men tack vare MediYogan vågade han gå på opera igen och kunde då använda sig av djupandning och yogaövningar.

Den tredje studien är en djupintervju med tolv patienter om hur MediYogan påverkat deras liv.

– En kvinna förklarar att hon inte längre är rädd för hon vet hur hon ska göra när det kommer en flimmerattack. En man berättar att han varit symptomfri i tre månader.

Könsskillnader

Tidigare forskning om paroxysmalt förmaksflimmer visar att kvinnliga patienter har lägre livskvalitet än manliga. Orsaken till det är inte känd, men man vet att kvinnor genomgående känner av hjärtklappning mer och har lättare att tala om sina besvär.

I den fjärde studien ville Maria Wahlström därför ta reda på om det fanns några könsskillnader i deltagarnas upplevelser av MediYoga. Och det fanns det: alla deltagare upplevde förändringar i positiv riktning, men männen mådde genomgående bättre än kvinnorna.

Sverige ligger långt framme när det gäller att ta MediYoga (som är ett registrerat varumärke) in i sjukvården och det erbjuds på 240 vårdinrättningar runt om i landet. Bland annat används metoden vid rygg- och axelsmärta samt vid stress- och utmattningsproblem, men också efter cancerbehandling eller hjärtinfarkt.

Men Maria Wahlström är inte nöjd än. Hon kommer att fortsätta forska om MediYoga.
– Det behövs större studier och studier under längre tid på olika platser i landet, säger hon.

Maria Wahlström
Ålder: 56 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Man.
Gör: Forskare, adjunkt på Sophiahemmet Högskola. Utbildar i hjärtsjukdom på grund- och specialistnivå. Har jobbat kliniskt som sjuksköterska i 30 år.
Intressen: Yoga och vårt lantställe på Utö.
Aktuell med: Doktorsavhandlingen ”Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer”.

Fakta – paroxysmalt förmaksflimmer

Proxysmalt förmaksflimmer drabbar cirka tre procent av befolkningen, framförallt äldre.
Det yttrar sig i form av attacker då hjärtat rusar och är i sig inte farligt, men om det inte behandlas kan det leda till hjärtsvikt och stroke.
Standardbehandlingen består av läkemedel, elstötar och ablation – nervtrådar i hjärtat bränns bort.

Text: Inger Sundelin

Dela gärna

Fler nyheter

29 sep 2023

MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

I en ny forskningsstudie publicerad i IJC Heart & Vasculature framhåller en svensk forskargrupp det betydande värdet av MediYoga som en komple . . .

14 sep 2023

Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än ko . . .

31 aug 2023

Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.  Genom att fö . . .