Top

”Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende”

MediYoga Sverige / Depression och Psykisk ohälsa  / ”Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende”

”Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende”

Två till tre procent av alla svenskar har ett problematiskt spelande. Trots omfattningen av problemet har både det förebyggande arbetet och vården av de drabbade varit eftersatt i Sverige. Det gäller även forskningen kring vilka förebyggande åtgärder som behövs för olika riskgrupper och vilken typ av behandling som är mest effektiv.

 

Klicka här för att läsa artikeln:

http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.