Top

MediYoga Post-Covid 2-dagars distansutbildning

MediYoga Post-Covid

2-dagars Post-Covid Utbildning

Med anledning av det stora behov av rehabilitering för patienter som drabbats av Post-Covid efter Covid-19 erbjuder MediYoga Institutet en 2-dagars utbildning på distans för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

MediYoga är implementerat i svensk hälso- och sjukvård som metod och kompletterande behandlingväl, väl förankrat i vetenskap och genom beprövad erfarenhet. MediYoga används idag på mer än 300 vårdenheter i Sverige.

MediYoga påvisar genom forskningsstudier förbättrad andningsfunktion, ökad syresättning, minskad ångest/oro, minskad stress, förbättrad livskvalitet och förbättrad sömnkvalitet. Samtliga delar som kan hjälpa patienter med Post-Covid väl. Genombeprövad erfarenhet används idag MediYoga på flera vårdenheter som verktyg till patientgruppen Post-Covid med mycket goda resutlat.

Omfattning

2 lärarledda utbildningsdagar via Zoom.
1-4 veckor mellan de två träffarna för praktiskt utförande på egen hand.
12 timmar är schemalagd lektionstid och ca. 15 min daglig egenträning.
Det är av stor vikt att få en egen upplevelse av de olika delarna i träningen.

Innehåll

Grunderna i MediYoga som metod.
Andningsfysiologi och andningsmekanik (samt psykologiska effekter)
MediAndningens grundtekniker och 8 delar.
Avslappning, Kroppsscanning, Närvaro, Fokus
Praktiskt utförande, pedagogisk grund
MediYoga Post-Covid 8-veckors grundprogram

Pris

4.995 SEK exkl. moms (Digitalt utbildningsmaterial ingår)

Vem kan delta

Leg. Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Psykolog/psykoterapeut, Sjuksköterska, Läkare, Kurator och Logoped är behöriga att ansöka.

Kontakt

Ansvarig för utbildningen är för MediYoga huvudansvarig Pär Krutzén – Vid frågor kontakt via mail par@mediyoga.se