Top

MediYoga Post-Covid 2-dagars distansutbildning

MediYoga Post-Covid

2-dagars Post-Covid Utbildning

Med anledning av det stora behov av rehabilitering för patienter som drabbats av Post-Covid efter Covid-19 erbjuder MediYoga Institutet en 2-dagars utbildning på distans för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

MediYoga är implementerat i svensk hälso- och sjukvård som metod och kompletterande behandlingväl, väl förankrat i vetenskap och genom beprövad erfarenhet. MediYoga används idag på mer än 300 vårdenheter i Sverige.

MediYoga påvisar genom forskningsstudier förbättrad andningsfunktion, ökad syresättning, minskad ångest/oro, minskad stress, förbättrad livskvalitet och förbättrad sömnkvalitet. Samtliga delar som kan hjälpa patienter med Post-Covid väl. Genombeprövad erfarenhet används idag MediYoga på flera vårdenheter som verktyg till patientgruppen Post-Covid med mycket goda resutlat.

Omfattning

2 lärarledda utbildningsdagar via Zoom.
1-4 veckor mellan de två träffarna för praktiskt utförande på egen hand.
8 timmar är schemalagd lektionstid och ca. 15 min daglig egenträning.
Det är av stor vikt att få en egen upplevelse av de olika delarna i träningen.

Innehåll

Grunderna i MediYoga som metod.
Andningsfysiologi och andningsmekanik (samt psykologiska effekter)
MediAndningens grundtekniker och 8 delar.
Avslappning, Kroppsscanning, Närvaro, Fokus
Praktiskt utförande, pedagogisk grund
MediYoga Post-Covid 8-veckors grundprogram

Pris

4.995 SEK exkl. moms (Digitalt utbildningsmaterial ingår)

Vem kan delta

Leg. Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Psykolog/psykoterapeut, Sjuksköterska, Läkare, Kurator och Logoped är behöriga att ansöka.

Kontakt

Ansvarig för utbildningen är för MediYoga huvudansvarig Pär Krutzén – Vid frågor kontakt via mail par@mediyoga.se