Top

MediYoga Terapeut – Steg 3

Vad är en MediYoga Terapeut ?

En MediYoga Terapeut är sedan tidigare utbildad och diplomerad MediYoga Instruktör Steg 1 och MediYoga Lärare Steg 2.

Utbildningen syftar till att öka förståelsen för MediYoga som integrativ medicin, funktionsmedicin och metod för att på djupet förstå olika individers unika behov i läkeprocessen.

Efter avslutad utbildning kan man som MediYoga Terapeut hålla klasser som yogalärare, hålla terapeutiska rehabklasser samt genomföra enskilda, individuella sessioner.

Målsättning

Målsättningen med utbildningen MediYoga Terapeut – Steg 3 är att du ska kunna arbeta terapeutiskt med yoga som verktyg samt kunna instruera både öppna klasser och rehabiliterings grupper samt kunna ge individuella vägledningar som MediYoga Terapeut.

Utbildningen avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt och regelbundet personligt utövande kan ge så som hälsa, balans och medvetenhet.

Omfattning

Utbildningen är två terminer innefattande 12 heldagar fördelade på sex dagträffar per termin. Totalt cirka 480 timmar, varav 80 timmar är schemalagd lektionstid och 400 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och eget arbete med klienter, elever och grupper. Utbildningen innefattar teori, träning och praktiskt arbete,.

Mellan samlingarna arbetar deltagaren självständigt med egna terapeutiska samtal med klienter och håller klasser. Du behöver räkna med 120 min självständigt arbete per dag mellan träffarna.

Upplägg:

6 dagar per termin, två terminer. Totalt 12 hela utbildningsdagar som fördelas:

Termin 1 – 6 tillfällen á 1 dag
Termin 2 – 6 tillfällen á 1 dag

Mellan samtliga utbildningstillfällen erhåller eleven yogapass och meditationer att själv utöva varje dag.

En heldag är cirka 8 timmar inkl. raster och lunch.

Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter i form av instuderingsfrågor samt dokumentering av terapeutiska enskilda sessioner med klienter.

Innehåll

– Terapeutrollen
– Fördjupning i människans energisystem via bl.a. chakrasystemet
– Enskilda sessioner, yogisk terapi
– Fördjupning i Yogisk Filosofi
– Meditation som terapeutiskt verktyg
– Grundläggande aspekter av Ayurveda och MediYogas kopplingar till detta medicinska system.
– Tio Kroppar som perspektiv till energisystemet och body-mind perspektivet
– Grundläggande förståelse och kunskap om MediYoga som metod i hälso- och sjukvården.
– 20 yogapass och 20 meditationer.

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Instruktör – Steg 1 samt Diplomerad MediYoga Lärare – Steg 2.

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Terapeut – Steg 3 och har rätten att leda och marknadsföra verktygen i utbildningen som klasser, workshops, retreats till klienter och patienter.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid.
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (12 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Skulle du av någon anledning missa en eller flera dagar finns möjligheten att komplettera genom att:

  • stämma av med ansvarig utbildare och ta del av filminspelning från en missad träff. 
  • medverka på motsvarande utbildningsträff på en annan ort eller klass.

Om du missar en träff per termin (eller mindre) kan du bli godkänd genom att tillgodogöra dig innehållet för det du missat via filminspelning.

Om du missar mer än en träff per termin behöver du för att bli godkänd och diplomerad medverka på en annan utbildningsomgång.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• MediYoga Terapeutkompendie
• Yogaprogram digitalt för egenträning
• Diplom (kräver godkänd närvaro)

Övrigt kursmaterial delas ut som kompendier samt skickas till dig elektroniskt.

Pris och Betalningsvillkor

PRIS

Pris per termin är 16.850 SEK inkl. moms (13.480 SEK exkl. moms) 

Totalt pris 33.700 SEK inkl. moms

Kostnad för kost och logi kan tillkomma om utbildningen tex. hålls i retreatform.

BETALNINGSVILLKOR

Utbildningen faktureras och betalas terminsvis.

Från att du anmäler dig kommer du inom ca. 2-5 arbetsdagar att få en faktura via mail från oss på hela utbildningsavgiften. Förfallodatum på fakturan är 30 dagar innan utbildningsstart.

För att säkerställa din plats i utbildningen är det viktigt att du betalar in 2.000:- direkt när du erhåller fakturan. Detta blir som en delbetalning och anmälningsavgift. Du kan fram t.o.m 30 dagar innan datum för utbildningsstart avboka din anmälan och få tillbaka 1.500:- av anmälningsavgiften. Om du väljer att inte betala in anmälningsavgift kan vi inte garantera din plats i utbildningen.

I början på den andra terminen skickas faktura avseende denna termin ut.

DELBETALNING

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Om du önskar att dela upp betalningen gäller följande:

  1. Meddela oss via den elektroniska fakturan du erhåller (det finns en meddelandetjänst i denna) eller maila oss på att du önskar att delbetala.
  2. Om du önskar att delbetala ändrar vi förfallodatum på din faktura till 2 veckor innan sista utbildningsdatum. Du kan fram tills dess själv välja i vilken takt och hur du vill dela upp betalningen under tiden.
  3. Vid varje delbetalning anger du det OCR-nummer som är angivet på fakturan och systemet räknar automatiskt ut vilket belopp som är betalt och vad som återstår att betala. Därav är det viktigt att du sparar fakturan.
Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarteam består av 6 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för alla aktuella utbildningar i Sverige