Top

MediYoga Terapeut - Steg 3 MediYoga vidareutbildning på 2-terminer

MediYoga Terapeut – Steg 3

Vad är en MediYoga Terapeut ?

En MediYoga Terapeut är sedan tidigare utbildad och diplomerad MediYoga Instruktör Steg 1 och MediYoga Lärare Steg 2.

Utbildningen syftar till att öka och fördjupa förståelsen för MediYoga som integrativ medicin, funktionsmedicin och metod för att på djupet förstå olika individers unika behov i läkeprocessen.

Efter avslutad utbildning kan man som MediYoga Terapeut hålla klasser som yogalärare, hålla terapeutiska rehabklasser samt genomföra enskilda, individuella sessioner.

Målsättning

Målsättningen med utbildningen MediYoga Terapeut – Steg 3 är att du ska kunna arbeta professionellt terapeutiskt med yoga som verktyg samt kunna instruera både öppna klasser och rehabiliterings grupper samt kunna ge individuella vägledningar som MediYoga Terapeut.

Utbildningen avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt och regelbundet personligt utövande kan ge så som hälsa, balans och medvetenhet.

Omfattning

Utbildningen är två terminer innefattande 12 heldagar fördelade på sex dagträffar per termin. Totalt cirka 480 timmar, varav 80 timmar är schemalagd lektionstid och 400 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och eget arbete med klienter, elever och grupper. Utbildningen innefattar teori, träning och praktiskt arbete,.

Mellan samlingarna arbetar deltagaren självständigt med egna terapeutiska samtal med klienter och håller klasser. Du behöver räkna med 120 min självständigt arbete per dag mellan träffarna.

Upplägg:

6 dagar per termin, två terminer. Totalt 12 hela utbildningsdagar som fördelas:

Termin 1 – 6 tillfällen á 1 dag
Termin 2 – 6 tillfällen á 1 dag

Mellan samtliga utbildningstillfällen erhåller eleven yogapass och meditationer att själv utöva varje dag.

En heldag är cirka 8 timmar inkl. raster och lunch.

Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter i form av instuderingsfrågor samt dokumentering av terapeutiska enskilda sessioner med klienter.

Innehåll

– Terapeutrollen
– Fördjupning i människans energisystem (chakrasystemet)
– Enskilda sessioner, yogisk terapi
– Fördjupning i Yogisk Filosofi
– Meditation som terapeutiskt verktyg
– Grundläggande aspekter av Ayurveda och MediYogas kopplingar till detta medicinska system.
– Grundläggande förståelse och kunskap om MediYoga som metod i hälso- och sjukvården.
– Alla verktyg, övningar, meditationer i MediYogan

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Instruktör – Steg 1 samt Diplomerad MediYoga Lärare – Steg 2.

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Terapeut – Steg 3 och har rätten att leda och marknadsföra verktygen i utbildningen som klasser, workshops, retreats till klienter och patienter.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid.
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (12 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Skulle du av någon anledning missa en eller flera dagar finns möjligheten att komplettera genom att:

  • stämma av med ansvarig utbildare och ta del av filminspelning från en missad träff. 
  • medverka på motsvarande utbildningsträff på en annan ort eller klass.

Om du missar en träff per termin (eller mindre) kan du bli godkänd genom att tillgodogöra dig innehållet för det du missat via filminspelning.

Om du missar mer än en träff per termin behöver du för att bli godkänd och diplomerad göra specifika hemuppgifter och redovisa dessa alt. medverka på en annan utbildningsomgång.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• Digitalt utbildningsmaterial
• Yogaprogram digitalt för egenträning
• Diplom (kräver godkänd närvaro)

Pris och Betalningsvillkor

PRIS

Pris per termin är 15.850 SEK inkl. moms (12.680 SEK exkl. moms) 

Totalt pris 31.700 SEK inkl. moms

Kostnad för kost och logi kan tillkomma om utbildningen tex. hålls i retreatform.

BETALNINGSVILLKOR

Utbildningen faktureras och betalas terminsvis.

Från att du anmäler dig kommer du inom ca. 1-2 vecka att få en faktura via mail från oss på hela utbildningsavgiften med 10 dagars betaltid.

För att säkerställa din plats i utbildningen är det viktigt att du betalar in anmälningsavgiften på 2.000:- direkt när du erhåller fakturan.

Resterande del av fakturan betalar du antingen in 10 dagar innan utbildningsstarten eller delar upp under utbildningens gång.

Du kommer inte att få påminnelseavgifter om du betalat anmälningsavgiften oavsett vilket förfallodatum som står angivet på fakturan.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m 30 dagar innan datum för utbildningsstart få tillbaka 1.500:- av anmälningsavgiften.

Om du avbokar senare än 30 dagar innan utbildningsstart betalas anmälningsavgiften endast tillbaka vid giltiga skäl som t.ex sjukdom med läkarintyg.

 

DELBETALNING

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Om du önskar att dela upp betalningen gäller följande:

  1. Meddela oss via den elektroniska fakturan du erhåller (det finns en meddelandetjänst i denna) eller maila oss på fakturor@mediyoga.se att du önskar att delbetala.
  2. Om du önskar att delbetala kan du själv välja i vilken takt och hur du vill dela upp betalningen fram till 2 veckor innan sista utbildningstillfället.
  3. Vid varje delbetalning anger du det OCR-nummer som är angivet på fakturan och systemet räknar automatiskt ut vilket belopp som är betalt och vad som återstår att betala. Därav är det viktigt att du sparar fakturan.

 

ÅTERBETALNING
Det händer ibland att deltagare behöver avbryta sin utbildning av olika orsaker och vi återbetalar alltid när det är avhopp av giltiga skäl t.ex sjukdom med läkarintyg. Beroende på när man avbryter (och om man inte kan/vill fortsätta längre fram) så räknar vi av den del som man medverkat och återbetalar resterande.

Ett exempel: Om man avbryter en utbildning efter 3 utbildningstillfällen pga sjukdom eller annat giltigt skäl och inte planerar att fortsätta så har man medverkat 50% av utbildningen. Av utbildningskostnaden 14.850:- (inkl. moms) betalar vi tillbaka 50% dvs. 7.425:- (inkl. moms)

I de fall när någon avbryter av andra skäl t.ex personliga eller byte av arbete eller flytt så erbjuder vi en s.k. paus i utbildningen så att personen kan fortsätta kommande termin i samma eller i en annan stad.

Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarteam består av 4 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för alla aktuella utbildningar i Sverige