Top

MediYoga Moduler

MediYogan ser till människan som unik individ som oavsett diagnos har olika behov och förutsättningar för läkning. MediYoga som metod syftar till att skapa en grundläggande balans i människan och verkar genom att stärka resurser och odla de salutogena egenskaperna hos utövaren.

Att tillgodogöra de grundläggande behoven för inre läkning bidrar till det faktum att MediYogans bas är funktionell och ger positiva resultat i de flesta patientkategorier.

MediYoga Moduler är fortbildning för utbildade MediYoga instruktörer, lärare och terapeuter som vill fördjupa eller vidga sina kunskaper i MediYoga mot t.ex. en specifik patientkategori eller annan specialinriktning.

Syftet i respektive modul är att fördjupa kunskaperna om patientkategorins diagnoser, förutsättningar och behov. Varje modul inkluderar kunskap om hur man  använder MediYogan som metod för den specifika patientkategorin.

Vi erbjuder i dagsläget följande moduler:

MediYoga Cancer

Denna modul är en fortbildning för dig som vill veta mer om cancer, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar, som i sin tur delas in i flera olika kategorier.

Vilka verktyg har vi inom MediYoga för att möta cancerpatienter?

MediYoga Migrän

Denna modul är en fortbildning för dig som vill veta mer om migrän och annan svår huvudvärk, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Vi går igenom den senaste forskningen på huvudvärk och olika sätt att se på vad huvudvärk är samt faktorer som kan utlösa huvudvärk.

Vilka verktyg har vi inom MediYoga för att möta patienter med huvudvärk?

MediYoga Gravid

Denna modul är en fortbildning för dig som vill förmedla MediYoga för gravida – ett fantastiskt redskap under graviditeten och den kommande förlossningen.

MediYoga för gravida ger kvinnan en ökad möjlighet att få en positiv upplevelse av graviditeten, förlossningen och förbereder henne för den nya rollen som förälder.

Yogan är också ett bra verktyg att kunna hantera föräldrarollen med allt vad den innebär och är utmärkt för de som mår dåligt efter förlossningen.

MediYoga Hormonbalans

Denna modul är en fortbildning för dig som vill veta mer om kvinnans hormonsystem, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Hormonerna är nyckeln till vårt välbefinnande, de styr humöret, tankeförmågan, energinivån och lusten.

Vilka verktyg har vi inom MediYoga för att möta kvinnor med olika hormonobalanser?

Vi erbjuder i samarbete med partners fördjupningar inom:

MediYoga HRV

Denna modul är en fortbildning för dig som vill veta mer om HRV – Heart Rate Variability och betyder ”variation i hjärtrytmen”, hjärtats förmåga att slå fortare och långsammare. Hjärtat slår fortare och långsammare hela tiden, dygnet runt – även när du sover.

Det både påverkar och påverkas av sympatisk och parasympatisk aktivitet. Genom HRV biofeedback kan man mäta hur väl MediYoga påverkar utövarens inre balans och nervsystem.

Modulen genomförs på distans med egenarbete via webinar i samarbete med HRV Träning i Sverige.

MediYoga Gong
MediYoga avser att ta fram en gongmodul med start 2019.
För dig som vill lära dig mer om gong kan vi tills dess rekommendera Gong Academy

Se vårt bokningssystem för aktuella moduler i Sverige