Top

MediYoga Moduler Fortbildning för utbildade i MediYoga

MediYogan ser till människan som unik individ som oavsett diagnos har olika behov och förutsättningar för läkning. MediYoga som metod syftar till att skapa en grundläggande balans i människan och verkar genom att stärka resurser och odla de salutogena egenskaperna hos utövaren.

Att tillgodogöra de grundläggande behoven för inre läkning bidrar till det faktum att MediYogans bas är funktionell och ger positiva resultat i de flesta patientkategorier.

MediYoga Moduler är fortbildning för utbildade MediYoga instruktörer, lärare och terapeuter som vill fördjupa eller vidga sina kunskaper i MediYoga mot t.ex. en specifik patientkategori eller annan specialinriktning.

Varje modul inkluderar kunskap om hur man  använder MediYogan som metod för den specifika patientkategorin och kommer inom kort att hanteras i det gemensamma MediYoga Förbundet i Sveriges regi för att skapa en kollektiv och professionell bas för utveckling i linje med forskning och beprövad erfarenhet.

Mer info om fortbildning/moduler/sektioner – kontakta MediYoga Förbundet i Sverige på kontakt@myfs.se