Top

MediYoga Lärare - Steg 2 MediYoga vidareutbildning på 1-termin

MediYoga Steg 2 – Lärare

Vad är en MediYoga Lärare ?

En MediYoga Lärare är sedan tidigare diplomerad instruktör Steg 1 och har genom Steg 2 utbildningen fördjupat sina kunskaper och erfarenhet i metodiken och utvecklats i förmedlande och implementering av MediYoga till patienter.

Läraren har tillgång till fler verktyg och program som innehåller integrerade delar såsom andning, medveten närvaro, fokus- och koncentrationstekniker, rörlighet, avslappning och meditation som doseras och anpassas utifrån klientens unika nivå och tillstånd. Genom MediYoga metodiken har en Diplomerad MediYoga Lärare kunskap och verktyg att hjälpa och guida patienter mot förbättrat tillstånd och självläkning.

Målsättning

Målet med utbildningen är att ge deltagaren en fördjupad och upplevelsebaserad erfarenhet samt teoretisk kunskap om MediYogas metodik utifrån Basprogram 4-9.

Du har större insikt i metodiken, om andning och stress, yogisk filosofi, energisystemet och du har en upplevelse av MediYoga mer på djupet vilket stärker dig i rollen som lärare.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex heldagar, fördelat på sex tillfällen med 3-5 veckors mellanrum. 40 timmar är schemalagd lektionstid och 120 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna på att undervisa.

En central del av utbildningen är deltagarnas egen träning mellan träffarna. Syftet är att få en egen upplevelse av träningen, hur man doserar likväl som erfarenhet av hur olika träningen kan upplevas.

Skriftliga inlämningsuppgifter ingår där du dokumenterar dina egna erfarenheter  samt svarar på grundläggande teoretiska frågor. Vi gör också muntliga avstämningar vid varje utbildningstillfälle.

Innehåll

– Fördjupning i praktik / dosering
– Fortsättning andning, medveten närvaro, meditation
– Fortsättning i Metodiken
– Grunderna i Energisystemet
– Yogisk Filosofi kopplad till psykologi
– Praktiskt upplägg program, rehab
– Fler tekniker: Baspass 4-9 + 12 meditationer
– Fördjupning i yogapass – 2 timmars pass

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Steg 1 – Instruktör

Diplomering

För diplomering krävs:

– Närvaro på schemalagda utbildningsdagar.
– Genomförda och återkopplade uppgifter.
– Fullbetald utbildningsavgift.

Skulle du av någon anledning missa en träff finns möjligheten att komplettera genom att:

  • ta del av filminspelning från en missad träff och återkoppla innehållet med ansvarig utbildare.
  • medverka på motsvarande utbildningsträff i annan utbildningsgrupp.

Certifiering:

Möjlighet till Certifiering införs årsskiftet 21/22 i enlighet med vision/mission för kvalitet, trygghet och säkerhet.

– Vid diplomering blir du certifierad under resterande del av det kalenderår diplomering sker.
– Kunskapsuppdatering digitalt 1ggr/år
– Uppdaterat material och digitalt verktyg i arbete med patienter

Mer information om innehåll kommer att presenteras innan årsskiftet.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• Kursmaterial – ljudfiler och litteratur digitalt.
• Diplom

Pris och Betalningsvillkor

PRIS

15.850 SEK inkl. moms (12.680 SEK exkl. moms)
Allt utbildningsmaterial ingår (kompendium, digitala verktyg för egenträning)

 

BETALNINGSVILLKOR/ANMÄLNINGSAVGIFT

Vid anmälan skickas faktura inom kort till angiven fakturamottagare på utbildningsavgiften.

För att säkerställa din plats betalar du in anmälningsavgiften på 2.000:- omgående.

Om din arbetsgivare betalar utbildningen behöva anmälningsavgift inte betalas utan hela beloppet faktureras med 30 dagar betaltid.

Resterande del av beloppet (12.850:-) betalas in 10 dagar innan utbildningsstart alt. delas upp under utbildningens gång (vid önskemål om delbetalning).

Du kommer inte att få påminnelseavgifter om du betalat anmälningsavgiften oavsett vilket förfallodatum som står angivet på fakturan.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m 30 dagar innan datum för utbildningsstart få tillbaka 1.500:- av anmälningsavgiften.

Om du avbokar senare än 30 dagar innan utbildningsstart betalas anmälningsavgiften endast tillbaka vid giltiga skäl som t.ex sjukdom med läkarintyg.

 

DELBETALNING

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Om du önskar att dela upp betalningen gäller följande:

  1. Meddela oss via den elektroniska fakturan du erhåller (det finns en meddelandetjänst i denna) eller maila oss på fakturor@mediyoga.se att du önskar att delbetala.
  2. Om du önskar att delbetala kan du själv välja i vilken takt och hur du vill dela upp betalningen fram till 1 vecka innan sista utbildningstillfället.
  3. Vid varje delbetalning anger du det OCR-nummer som är angivet på fakturan och systemet räknar automatiskt ut vilket belopp som är betalt och vad som återstår att betala. Därav är det viktigt att du sparar fakturan.

 

ÅTERBETALNING
Det händer ibland att deltagare behöver avbryta sin utbildning av olika orsaker och vi återbetalar alltid när det är avhopp av giltiga skäl t.ex sjukdom med läkarintyg. Beroende på när man avbryter (och om man inte kan/vill fortsätta längre fram) så räknar vi av den del som man medverkat och återbetalar resterande.

Ett exempel: Om man avbryter en utbildning efter 3 utbildningstillfällen pga sjukdom eller annat giltigt skäl och inte planerar att fortsätta så har man medverkat 50% av utbildningen. Av utbildningskostnaden 12.850:- (inkl. moms) betalar vi tillbaka 50% dvs. 6.425:- (inkl. moms)

I de fall när någon avbryter av andra skäl t.ex personliga eller byte av arbete eller flytt så erbjuder vi en s.k. paus i utbildningen så att personen kan fortsätta kommande termin i samma eller i en annan stad.

Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarråd består av 4 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi mycket goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för alla aktuella utbildningar i Sverige