Top

MediYoga Lärare – Steg 2

Vad är en MediYoga Lärare ?

En MediYoga Lärare är sedan tidigare diplomerad instruktör Steg 1 och kan grunderna i MediYoga för att instruera och lära ut.

Steg 2 utbildningen är inriktad på att fördjupa kunskaperna, de pedagogiska modellerna och utveckla hur du förmedlar MediYoga till klienter. Verktygen blir fler och utbildningen syftar till att ge en djupare upplevelse, kunskap och förståelse.

Målsättning

Efter att du gått MediYoga Lärare – Steg 2 ska du känna att du står stadigt i vad MediYoga är, hur det fungerar och varför. Du förstår MediYogas pedagogik och struktur och fördjupar förståelsen för de delar som ingår i ett MediYoga pass.

Utifrån de 3 baspassen från Steg 1 går vi i denna utbildning igenom 6 nya yogapass och ett 20 tal meditationer att förmedla till dina klienter/patienter.

Du har större insikt i vad yoga är i stort, du kan grunderna i chakrasystemet och du har en upplevelse av MediYoga mer på djupet vilket stärker dig i rollen som lärare.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex heldagar, fördelat på sex tillfällen med 3-5 veckors mellanrum. 40 timmar är schemalagd lektionstid och 120 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna på att undervisa.

Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan de två träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter i form av instuderingsfrågor samt att dokumentera klasser och att spela in när du leder en förutbestämd sekvens.

Innehåll

– 6 nya yogapass och 12 meditationer.
– Fördjupad kunskap om andningens betydelse för hälsa via olika yogiska andningstekniker.
– Fördjupad kunskap om teknikerna i MediYoga: Mantra/Ljud, Mudras, Dristhi, Bhandas.
– Baskunskaper om chakrasystemet och dess betydelse för vår hälsa.
– Kunskaper om yogisk filosofi och grunden för BMT (Body-Mind-Training)
– Träning i att praktiskt lägga upp terminskurser tematiskt och på andra sätt, m.m
– Träning i lärarrollen och i att leda klass. Dokumentering och inspelning.
– Fördjupning i yogapass – 2 timmarspass med längre meditationer.

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Instruktör – Steg 1

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Lärare Steg 2 och har rätten att leda och marknadsföra verktygen i utbildningen som klasser, workshops, retreats till klienter och patienter.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid.
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (6 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Skulle du av någon anledning missa en eller flera dagar finns möjligheten att komplettera genom att:

  • stämma av med ansvarig utbildare och ta del av filminspelning från en missad träff. 
  • medverka på motsvarande utbildningsträff på en annan ort eller klass.

Om du missar en dag (eller mindre) kan du bli godkänd genom att tillgodogöra dig innehållet för det du missat via filminspelning.

Om du missar mer än en dag behöver du för att bli godkänd och diplomerad medverka på en annan utbildningsomgång.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• MediYoga Lärarkompendie
• Yogaprogram digitalt för egenträning
• Diplom (kräver godkänd närvaro)

Pris och Betalningsvillkor

PRIS

14.850 SEK inkl. moms (11.880 SEK exkl. moms)
Allt utbildningsmaterial ingår (kompendium, verktyg för egenträning)

 

BETALNINGSVILLKOR

Från att du anmäler dig kommer du inom ca. 2-5 arbetsdagar att få en faktura via mail från oss på hela utbildningsavgiften. Förfallodatum på fakturan är 30 dagar innan utbildningsstart.

För att säkerställa din plats i utbildningen är det viktigt att du betalar in 2.000:- direkt när du erhåller fakturan. Detta blir som en delbetalning och anmälningsavgift. Du kan fram t.o.m 30 dagar innan datum för utbildningsstart avboka din anmälan och få tillbaka 1.500:- av anmälningsavgiften. Om du väljer att inte betala in anmälningsavgift kan vi inte garantera din plats i utbildningen.

 

DELBETALNING

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Om du önskar att dela upp betalningen gäller följande:

  1. Meddela oss via den elektroniska fakturan du erhåller (det finns en meddelandetjänst i denna) eller maila oss på att du önskar att delbetala.
  2. Om du önskar att delbetala ändrar vi förfallodatum på din faktura till 2 veckor innan sista utbildningsdatum. Du kan fram tills dess själv välja i vilken takt och hur du vill dela upp betalningen under tiden.
  3. Vid varje delbetalning anger du det OCR-nummer som är angivet på fakturan och systemet räknar automatiskt ut vilket belopp som är betalt och vad som återstår att betala. Därav är det viktigt att du sparar fakturan.
Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarteam består av 10 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi mycket goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för alla aktuella utbildningar i Sverige