Top

MediYoga Lärare - Steg 2 MediYoga vidareutbildning på 1-termin

MediYoga Lärare – Steg 2

Vad är en MediYoga Lärare ?

En MediYoga Lärare är sedan tidigare diplomerad instruktör Steg 1 och kan grunderna i MediYoga för att instruera och lära ut.

Steg 2 utbildningen är inriktad på att fördjupa kunskaperna, de pedagogiska modellerna och utveckla hur du förmedlar MediYoga till klienter. Verktygen blir fler och utbildningen syftar till att ge en djupare upplevelse, kunskap och förståelse.

Målsättning

Efter att du gått MediYoga Lärare – Steg 2 ska du känna att du står stadigt i vad MediYoga är, hur det fungerar och varför. Du förstår MediYogas pedagogik och struktur och fördjupar förståelsen för metoden och kan förmedla verktygen på en djupare nivå. 

Utifrån de 3 baspassen från Steg 1 går vi i denna utbildning igenom 6 nya yogapass, fler övningar och ett 20 tal meditationer att förmedla till dina klienter/patienter.

Du har större insikt i metodiken, om andning och stress, yogisk filosofi, energisystemet och du har en upplevelse av MediYoga mer på djupet vilket stärker dig i rollen som lärare.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex heldagar, fördelat på sex tillfällen med 3-5 veckors mellanrum. 40 timmar är schemalagd lektionstid och 120 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna på att undervisa.

Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan de två träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter i form av instuderingsfrågor samt att dokumentera klasser och att spela in när du leder en förutbestämd sekvens.

Innehåll

– 6 nya yogapass och 12 meditationer.
– Fördjupad kunskap om andningens betydelse för hälsa via olika yogiska andningstekniker.
– Fördjupad kunskap om teknikerna i MediYoga: Mantra/Ljud, Mudras, Dristhi, Bhandas.
– Baskunskaper om chakrasystemet och dess betydelse för vår hälsa.
– Kunskaper om yogisk filosofi och grunden för BMT (Body-Mind-Training)
– Träning i att praktiskt lägga upp terminskurser tematiskt och på andra sätt, m.m
– Träning i lärarrollen och i att leda klass. Dokumentering och inspelning.
– Fördjupning i yogapass – 2 timmars pass

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Instruktör – Steg 1

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Lärare Steg 2 och har rätten att leda och marknadsföra verktygen i utbildningen som klasser, workshops, retreats till klienter och patienter.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid.
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (6 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Skulle du av någon anledning missa en eller flera dagar finns möjligheten att komplettera genom att:

  • stämma av med ansvarig utbildare och ta del av filminspelning från en missad träff. 
  • medverka på motsvarande utbildningsträff på en annan ort eller klass.

Om du missar en dag (eller mindre) kan du bli godkänd genom att tillgodogöra dig innehållet för det du missat via filminspelning.

Om du missar mer än en dag behöver du för att bli godkänd och diplomerad medverka på en annan utbildningsomgång.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• Digitalt utbildningsmaterial
• Yogaprogram digitalt för egenträning
• Diplom (kräver godkänd närvaro)

Pris och Betalningsvillkor

PRIS

15.850 SEK inkl. moms (12.680 SEK exkl. moms)
Allt utbildningsmaterial ingår (kompendium, digitala verktyg för egenträning)

 

BETALNINGSVILLKOR

Utbildningsmaterial som ingår: Digitalt utbildningsmaterial, ljudfiler som verktyg för egenträning
Medicinsk baskunskap krävs för antagning (Basmedicin Steg 1).

 

BETALNINGSVILLKOR/ANMÄLNINGSAVGIFT

Från att du anmäler dig kommer du inom kort att få en faktura via mail från oss på hela utbildningsavgiften.

För att säkerställa din plats i utbildningen är det viktigt att du betalar in anmälningsavgiften på 2.000:- direkt när du erhåller fakturan.

Resterande del av fakturan betalar du antingen in 10 dagar innan utbildningsstarten eller delar upp under utbildningens gång.

Du kommer inte att få påminnelseavgifter om du betalat anmälningsavgiften oavsett vilket förfallodatum som står angivet på fakturan.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m 30 dagar innan datum för utbildningsstart få tillbaka 1.500:- av anmälningsavgiften.

Om du avbokar senare än 30 dagar innan utbildningsstart betalas anmälningsavgiften endast tillbaka vid giltiga skäl som t.ex sjukdom med läkarintyg.

 

DELBETALNING

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Om du önskar att dela upp betalningen gäller följande:

  1. Meddela oss via den elektroniska fakturan du erhåller (det finns en meddelandetjänst i denna) eller maila oss på fakturor@mediyoga.se att du önskar att delbetala.
  2. Om du önskar att delbetala kan du själv välja i vilken takt och hur du vill dela upp betalningen fram till 2 veckor innan sista utbildningstillfället.
  3. Vid varje delbetalning anger du det OCR-nummer som är angivet på fakturan och systemet räknar automatiskt ut vilket belopp som är betalt och vad som återstår att betala. Därav är det viktigt att du sparar fakturan.

 

ÅTERBETALNING
Det händer ibland att deltagare behöver avbryta sin utbildning av olika orsaker och vi återbetalar alltid när det är avhopp av giltiga skäl t.ex sjukdom med läkarintyg. Beroende på när man avbryter (och om man inte kan/vill fortsätta längre fram) så räknar vi av den del som man medverkat och återbetalar resterande.

Ett exempel: Om man avbryter en utbildning efter 3 utbildningstillfällen pga sjukdom eller annat giltigt skäl och inte planerar att fortsätta så har man medverkat 50% av utbildningen. Av utbildningskostnaden 13.850:- (inkl. moms) betalar vi tillbaka 50% dvs. 6.925:- (inkl. moms)

I de fall när någon avbryter av andra skäl t.ex personliga eller byte av arbete eller flytt så erbjuder vi en s.k. paus i utbildningen så att personen kan fortsätta kommande termin i samma eller i en annan stad.

Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarråd består av 4 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi mycket goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för alla aktuella utbildningar i Sverige