Top
 

Utbildningar

Påbörja en förändring mot ökad hälsa och välmående

Utbildningar

MediYoga är en forskningsbaserad metod med terapeutisk inriktning som är utvecklad för svensk hälso- och sjukvård.

Visionen är ett hälsofrämjande samhälle där hälso- och sjukvården stöttar individen till självläkning och hälsa utifrån sina egna unika förutsättningar.

MediYogas mission är att genom forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt utveckla och implementera självläkningsverktyg, strukturerat, effektivt och säkert.

Patienter erbjuds idag MediYoga på mer än 303 vårdenheter i Sverige. Sedan 1997 har MediYoga medverkat i ca. 90% av den kliniska forskningen på yoga i Sverige där effekter visar på minskad stress, minskad ångest/oro, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, ökad sömnkvalitet samt kostnadseffektivitet. 

Följ med in i framtidens vård!

Utbildningsstruktur

Steg 1 – Instruktör

1 Termin – 6 träffar á 1 dag
Tot 120 h (40h+80h)

 • Instruktörsrollen
 • MediYoga som metod
 • Forskning
 • Egenträning, praktik och dosering
 • Grunderna om andning, medveten närvaro, meditation
 • Grunderna om stress
 • Pedagogisk grund
 • Baspass 1-3 + 6 meditationer
 • Behörighet: MediYoga Metodik Steg 1
Läs mer här

Steg 2 – Lärare

1 Termin – 6 träffar á 1 dag
Tot 160 h (40h+120h)

 • Lärarrollen
 • Fördjupning i praktik / dosering
 • Fortsättning andning, medveten närvaro, meditation
 • Fortsättning i Metodiken
 • Grunderna i Energisystemet
 • Yogisk Filosofi kopplad till psykologi
 • Praktiskt upplägg program, rehab
 • Baspass 4-9 + 12 meditationer
 • Behörighet: MediYoga Metodik Steg 2
Läs mer här

Steg 3 – Terapeut

2 terminer 2 x 6 träffar á 1 dag
Tot 480 h (80h+400h)

 • Terapeutrollen
 • Fördjupning i Energisystemet
 • Fördjupning i MediYoga Metodik
 • Enskilda sessioner / Mediyoga Terapi
 • Meditation som terapeutiskt verktyg
 • Ayurveda / Ayurveda i teorin
 • Behörighet: MediYoga Metodik Steg 3
Läs mer här