Top

Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

MediYoga Sverige / Njurar och Urinblåsa  / Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

Under 80- och 90-talen ökade antalet dialyspatienter kraftigt, men på senare år har ökningstakten minskat. För att identifiera de patienter som ligger i riskzonen har under de senaste åren betydande framsteg gjorts. Om nedsatt njurfunktion upptäcks i tid minskar risken för att patienten ska behöva dialys i framtiden.

Klicka här för att läsa artikeln:

http://www.vetenskaphalsa.se/tidig-upptackt-av-nedsatt-njurfunktion-minskar-risken-for-dialys/

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.