Top

Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter

MediYoga Sverige / Cancer2  / Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter

Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter

En snabb och känslig metod som utvecklats i forskningssyfte för att snabbt kunna kartlägga den genetiska uppsättningen hos både människor och andra levande varelser, har tagit steget in i sjukvården.

För malignt melanom används tekniken bland annat för att bestämma vilken typ av mutationer en viss tumör har.

Klicka här för att läsa artikeln:

http://www.vetenskaphalsa.se/samarbete-mellan-forskning-och-sjukvard-gynnar-hudcancerpatienter/

Pär Krutzén

Inga kommentarer

Ledsen, men kommetarsfunktionen är tillfälligt avstängd.