Top

Yogaövningars inverkan på blodtrycket hos patienter med hypertoni − en randomiserad kontrollerad studie på vårdcentralspatienter

MediYoga Sverige / Yogaövningars inverkan på blodtrycket hos patienter med hypertoni − en randomiserad kontrollerad studie på vårdcentralspatienter