Top

ADHD och Yoga – Vilka positiva effekter för livskvaliteten ger yoga och mindfulness för personer med ADHD?

MediYoga Sverige / ADHD och Yoga – Vilka positiva effekter för livskvaliteten ger yoga och mindfulness för personer med ADHD?