Top

Pär Krutzén ny chef för MediYoga Sverige

MediYoga Sverige / Nyheter & Media  / Pär Krutzén ny chef för MediYoga Sverige
q

Pär Krutzén ny chef för MediYoga Sverige

Pressrelease – Ny chef MediYoga Sverige

MediYoga är en i Sverige utvecklad, den enda i sitt slag, medicinsk och terapeutisk yogaform som idag används på mer än 160 svenska sjukhus och vårdcentraler som intervention med stor framgång. Sedan Göran Boll -Institutet för Medicinsk Yoga grundade MediYoga 2007 har det i Sverige fram tills idag utbildats fler än 2.000 instruktörer och drygt 90% av den medicinska forskning och studier på yoga i Sverige involverar MediYoga.

MediYoga verkar för att sprida kunskap om yogans effekter och påverka hälsan i en holistisk riktning inom den svenska hälso- och sjukvården. Många patienter och deltagare har under flera år funnit en yogaform, ett nytt verktyg för självläkning som fungerar mycket väl tillsammans med traditionell vård och behandling oavsett individuell förmåga och som visats sig ge mycket positiva effekter på hälsa och symptom. Detta genom flertalet forskningsrapporter men framför allt genom direkt upplevelse från deltagarna själva genom feedback till vårdgivare likväl som till instruktörer och terapeuter. MediYoga är idag en efterfrågad yogaform på många olika vårdenheter runt om i landet.

För att möta de strukturella krav som utvecklingen kräver tar nu MediYoga Sverige ett nytt kliv i utvecklingen och tillsätter en ny chef för organisationen. Göran Boll som grundat yogaformen och som sedan 2007 verkat som högste ansvarig lämnar över sitt uppdrag till Pär Krutzén som tillträder som högste ansvarig.

Pär Krutzén hämtas inom verksamheten där han under de senaste tio åren arbetet med MediYoga som lärare, terapeut, utbildare och senast utbildningsansvarig i västra och södra Sverige. Pär har stor erfarenhet av terapeutrollen, undervisning, möte med patienter och har medverkat i flertalet medicinska forskningsprojekt. Pär har tidigare stor erfarenhet av affärsutveckling, management, marknadsföring med bakgrund som strategisk projektledare och affärskonsult.

Pär Krutzén gick in i verksamheten utifrån ett förflutet som utbränd och har själv fått uppleva vilka fantastisk verktyg yogan kan erbjuda i kombination med traditionell vård. Hans drivkraft i arbetet har varit glasklar, att få vara en del i den samhällsutveckling som tydligt hjälper människor till en bättre vardag och hälsa genom att erbjuda verktyg och kunskap som breddar perspektivet på hälsa, stöttar patienter likväl som vården och indirekt förebygga riskfaktorer såsom ex. stress i samhället.

– Det är en stor ära att få förtroendet att utveckla MediYogan som en integrerad del i den svenska vården!

– Ett av de första utmaningarna i uppdraget som ny chef är att förbereda organisationen på de strukturella krav som alla växande organisationer ställs inför. En annan är kvalitetssäkringsarbetet likväl som patientinformation. MediYoga är idag tydligt positionerat som den medicinska och terapeutiska yogaformen som används inom svensk sjukvård och vi skall bli än mer tydliga om innehållet mot patienten. Att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad, effektiv, kostnadseffektiv metod såväl inom som utanför vården som avhjälper och avlastar den anstormning som svensk sjukvård möter är centralt i uppdraget. Med stor sannolikhet finns MediYoga representerad på 500 vårdenheter inom 3-5 år.

För mer information vänligen kontakta Pär Krutzén par@mediyoga.se
Tel: 0768-954258

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.