Top

”Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende”

Två till tre procent av alla svenskar har ett problematiskt spelande. Trots omfattningen av problemet har både det förebyggande arbetet och vården av de drabbade varit eftersatt i Sverige. Det gäller även forskningen kring vilka förebyggande åtgärder som behövs för olika riskgrupper och vilken typ av behandling som är mest effektiv.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/...

Share

Budbärare kringgår kroppens försvar vid EHEC-smitta

Den så kallade EHEC-bakterien, som kan finnas i förorenad mat eller förorenat vatten, och i många fall leder till magkramper och svår diarré och i värsta fall njursvikt och död, har länge gäckat forskarna.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/budbarare-kringgar-kroppens-forsvar-vid-ehec-smitta/...

Share

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom

Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom, som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Mekanismerna bakom lungfibros är fortfarande okända och sjukdomen saknar effektiva behandlingsmetoder. Nya upptäckter visar att serotonin, en molekyl ofta associerad med humör och beteende, tillsammans med dess receptorer har en betydande roll i sjukdomens utveckling.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/blockering-av-en-liten-molekyl-kan-forhindra-dodlig-lungsjukdom/...

Share

Då kan det vara bra genmanipulera hjärnan

Epilepsi är en vanlig sjukdom som innebär att nervcellerna i hjärnan är överaktiva. Detta kan leda till svåra anfall. Ett sätt att stoppa anfallen skulle kunna vara att med hjälp av ett ofarligt virus föra in nya gener i hjärncellerna så att de börjar producera ett lugnande protein som stoppar anfallen.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/da-kan-det-vara-bra-genmanipulera-hjarnan/...

Share

”Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan”

Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor andel elever i de övre tonåren utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa. Det skriver sociologer, kognitionsvetare och forskare inom utbildningsvetenskap från Lund och Oxford i ett gemensamt upprop i Svenska dagbladet. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/tidiga-skolmorgnar-en-fara-for-halsan/...

Share