Top

Problem med tankeförmågan vanligt efter hjärtstopp och hjärtinfarkt

Hälften av alla patienter som överlever ett hjärtstopp får problem med mentala förmågor som minne och uppmärksamhet. Det visar en stor internationell studie ledd från Lunds universitet. Förvånande nog hade dock en kontrollgrupp bestående av hjärtinfarktpatienter i stort sett lika mycket problem.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/problem-med-tankeformagan-vanligt-efter-hjartstopp-och-hjartinfarkt/...

Share

Livsmedlet viktigare än fetthalten för typ 2-diabetes

Konsumtion av fet yoghurt, fil och ost var kopplad till minskad risk för typ 2-diabetes med så mycket som en femtedel, visar ny forskning från Lunds universitet. Hög köttkonsumtion var däremot kopplad till en ökad risk.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/livsmedlet-viktigare-an-fetthalten-for-typ-2-diabetes/...

Share

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS

I forskningsstudien SCAPIS finns möjlighet att testa det som kan bli framtidens diagnostik och hälsoundersökningar redan nu. En av de nya undersökningsmetoderna finns på SCAPIS-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är ett ut- och inandningsprov som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom. Ny teknik för tidig upptäckt av KOL   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/framtidens-halsoundersokningar-pa-prov-i-scapis/...

Share

Can stem cells save one million lives?

Every year over 585,000 people die of Leukemia.  Every year over 500,000 die of Alzheimer’s.  For years these diseases and those similar to them have gone unrestrained. In many cases doctors were able to slow down the disease but never stop it, making either diagnosis a death sentence.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/stem-cells-an-introduction-in-english/...

Share

Ett nytt synsätt för att se på nytt

Fredrik Ghosh installerades som professor vid Lunds universitet 13 mars 2015 och skriver här själv kort om sin forskning: Ögats näthinna (retina) är en av kroppens mest komplexa vävnader. Som en del av det centrala nervsystemet är dess uppgift att omvandla ljus till information som vår hjärna kan förstå.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ett-nytt-synsatt-for-att-se-pa-nytt/...

Share