Top

Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggsbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående. Kroniska ryggsmärtor orsakar inte bara ett lidande för den som drabbas utan är även en belastning för sjukvård och samhälle. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-matmetod-ger-sakrare-diagnos-pa-ryggskador/...

Share

Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

Under 80- och 90-talen ökade antalet dialyspatienter kraftigt, men på senare år har ökningstakten minskat. För att identifiera de patienter som ligger i riskzonen har under de senaste åren betydande framsteg gjorts. Om nedsatt njurfunktion upptäcks i tid minskar risken för att patienten ska behöva dialys i framtiden. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/tidig-upptackt-av-nedsatt-njurfunktion-minskar-risken-for-dialys/...

Share

Skadligt att äta för lite när man hårdtränar

Pasta och godis är tillåtet om du tränar hårt. För lite mat är skadligt för intensivtränande kvinnor. Elitmotionärer och professionella idrottare med för lite energi i kroppen riskerar skelettskador, ­menstruationsrubbningar och sämre utväxling på träningen. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/skadligt-att-ata-for-lite-nar-man-hardtranar/  ...

Share

Barn med andningsproblem får stöd efter akutbesöket

Ett pilotprojekt som ger ökat stöd och uppföljning av barn som kommer till barnakuten vid SUS i Malmö med andningsproblem, testas just nu gemensamt av barnakuten och vårdcentralen Törnrosen i Malmö. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/barn-med-andningsproblem-far-stod-efter-akutbesoket/...

Share