Top

Att kapa cancerns förlängda arm

Generellt skyddar immunförsvaret oss mot främmande ämnen som virus och bakterier. Immunförsvaret skyddar oss också mot skadade celler och cancerceller. Men ibland lyckas cancercellerna manövrera immunförsvaret varpå sjukdomen antar en mycket dödligare form. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/att-kapa-cancerns-forlangda-arm/...

Share

Antihistamin minskar dödligheten vid bröstcancer

Skulle allergimedlet antihistamin kunna användas inte bara för att lindra allergier, utan också för att behandla cancer? Banbrytande fynd från Lunds universitet tyder på det. – Om resultatet håller också i vidare studier, så är detta det viktigaste resultat jag fått fram i hela mitt forskarliv! säger cancerforskaren och läkaren Håkan Olsson Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/antihistamin-minskar-dodligheten-vid-brostcancer/...

Share

Mot säkrare prognoser vid hudcancer

Malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer, går att bota om den upptäcks i tid. Om den däremot har hunnit sprida sig är chanserna till överlevnad betydligt sämre. Att då kunna ställa en korrekt prognos är viktigt men kan vara svårt. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/mot-sakrare-prognoser-vid-hudcancer/...

Share

Spenatpulver ger ökad mättnad och mindre sötsug

Forskning visar att dagligt intag av spenatpulver kan öka din egen frisättning av mättnadshormon och ge viktnedgång. Det är liknande effekter som uppnås med läkemedel, men utan att behöva ta några sprutor. Mättnadshormoner utsöndras från tarmen när vi ätit, bland annat hormonet glukagon-lik peptid 1 (GLP-1). GLP-1 signalerar till bukspottskörteln att frisätta mer insulin. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/spenatpulver-ger-okad-mattnad-och-mindre-sotsug/...

Share

Lundaforskare ett steg närmare att förklara nedärvd risk för blodcancer

Blodcancersjukdomen multipelt myelom kännetecknas av okontrollerad växt av så kallade plasmaceller i benmärgen, vilket leder till blodbrist, njurskador, skelettskador och smärta. Nu har forskare vid Lunds universitet funnit en viktig del av i det pussel som kan förklara nedärvd mottaglighet för blodcancersjukdomen. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/lundaforskare-ett-steg-narmare-att-forklara-nedarvd-risk-for-blodcancer/...

Share