Top

Vara aktiv i vardagen nyckeln till hälsa

Med åldern fungerar kroppen lite sämre än tidigare. Har du en funktionsnedsättning blir det ofta ännu mer påtagligt eftersom marginalerna är mindre. Livsstilsförändringar och hjälpmedel anpassade till din funktionsnedsättning kan då hjälpa dig till ett bättre liv. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/vara-aktiv-i-vardagen-nyckeln-till-halsa/...

Share

Rehabilitering är mycket mer än bara träning

Många har fortfarande inställningen att rehabilitering är detsamma som träning, men det handlar om så mycket mer. – Vårt arbete i rehabiliteringsteamet är framför allt att visa på möjligheterna och inte låta funktionsnedsättningen bli ett hinder, säger Jan Lexell som är professor och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/rehabilitering-ar-mycket-mer-an-bara-traning/  ...

Share

Genetisk variation i barntumörer visar vägen till bättre behandling

Allt fler barn med cancer överlever idag – men fortfarande är det 10-20 procent av de unga patienterna som dör i sin sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har funnit ett nytt sätt att skilja ut de mest elakartade tumörerna, så att de kan ges en extra kraftfull behandling. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/genetisk-variation-i-barntumorer-visar-vagen-till-battre-behandling/...

Share

Glutenintolerans – tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats

Det finns inget samband mellan tidpunkten för introduktion av gluten i kosten och utveckling av glutenintolerans. Det visar en ny, internationell studie från Lunds universitet. En ny forskningsstudie där över 6 400 barn ingår visar att tidpunkten för introduktion av gluten i kosten inte var en egen, självständig riskfaktor för senare utveckling av glutenintolerans. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/glutenintolerans-tidpunkt-for-introduktion-i-barns-kost-kan-ha-overskattats/  ...

Share