Top

De hotar försöken

Vissa metoder inom stamcellsforskning är kontroversiella. I Sverige har aktivister demonstrerat mot hur djur används i medicinsk forskning, i USA mot att stamcellsforskare använder celler från mänskliga embryon. Vi frågade stamcellsforskaren Joan Yuan om hur hennes forskning påverkas av protesterna. Ett stort antal människor dör varje år av obotliga sjukdomar. I framtiden skulle de kanske kunna räddas av stamcellsbehandling. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/manga-protesterar-och-fa-investerar-det-hotar-forskningen/...

Share

Kroppseget protein håller blodkärlen rena

Nya forskningsrön visar att vi har en medfödd mekanism som ser till att våra blodkärl inte kalkar igen redan från livets början. Det är proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin, ett naturligt och kroppseget protein som gör jobbet. Bakom upptäckten står en forskargrupp ledd av Bo Åkerström, professor vid Lunds universitet. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/kroppseget-protein-haller-blodkarlen-rena/...

Share

Äldre män vinner mest på elskoter

För äldre män medför tillgången till elrullstol eller elskoter en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter. Till exempel att handla eller ta en tur i parken. Det visar Terje Sund, doktorand vid CASE, i sin avhandling som läggs fram den 30 januari.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/aldre-man-vinner-mest-pa-elskoter/  ...

Share

Första generationen äldre med utvecklingsstörning

En stor grupp människor lever idag ett långt liv med någon form av utvecklingsstörning. Nu pågår den första studien någonsin om hur de mår och om behovet av äldreomsorg ser annorlunda ut för den som har en utvecklingsstörning.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/forsta-generationen-aldre-med-utvecklingsstorning/...

Share

Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

Risken att utveckla minnesproblem ökar för äldre som har blodtrycksfall. En ny studie vid Lunds universitet bekräftar sambanden. Det här pekar mot en större varsamhet vid att ge äldre blodtryckssänkande medicin, menar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds universitet.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/blodtrycksfall-okar-risken-for-minnesproblem/...

Share