Top

Rö­rel­sened­sat­ta barn deltar sällan i skolidrotten

För barn med stora rörelsenedsättningar är det ytterst viktigt att ta tillvara på alla tillfällen till fysisk aktivitet, men en avhandling från Lunds universitet visar att nästan hälften av dessa barn inte deltar i skolidrotten. Barn med intellektuella funktionsnedsättningar får också färre fysioterapeutiska insatser än barn med rörelsenedsättningar. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ro%c2%adrel%c2%adsened%c2%adsat%c2%adta-barn-deltar-sallan-i-skolidrotten/...

Share

Diabetesläkemedel kan skydda mot för lågt blodsocker

DPP4-hämmare är en grupp av läkemedel som används vid typ 2 diabetes och som genom att stimulera kroppens egen produktion av insulin sänker blodsockret när det är för högt. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att DPP4- hämmare även har en skyddande effekt mot för låga blodsockervärden. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/diabeteslakemedel-kan-skydda-mot-for-lagt-blodsocker/...

Share

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk effekt

Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-behandlingsprincip-mot-ofrivilliga-rorelser-vid-parkinsons-visar-klinisk-effekt/...

Share

Kvinnor med knäledsartros riskgrupp för lång sjukskrivning

Kvinnor som arbetar inom sjukvård och barnomsorg, och som fått diagnosen knäledsartros, löper tre gånger större risk att bli sjukskrivna än kvinnor i administrativa yrken, som fått samma diagnos. Sannolikheten att de får sjukersättning (f.d. förtidspension) är dessutom 9-10 gånger högre, jämfört med kvinnor i administrativa yrken. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/kvinnor-med-knaledsartros-riskgrupp-for-lang-sjukskrivning/...

Share

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har ett stort internationellt forskarnätverk, tillsammans med forskare från bland annat Umeå universitet och Lunds universitet funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/nya-ron-om-fetma-kan-forklara-arftlighet-for-sjukdom/...

Share