Hem / Studier / MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

I en ny forskningsstudie publicerad i IJC Heart & Vasculature framhåller en svensk forskargrupp det betydande värdet av MediYoga som en kompletterande behandlingsmetod för personer som lider av paroxysmalt förmaksflimmer. Studien visar på imponerande resultat när det gäller förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet och blodtryck hos dessa patienter oavsett könstillhörighet.

Förmaksflimmer, den vanligaste hjärtarytmien hos vuxna världen över, har fått ökad uppmärksamhet på grund av sin ökande förekomst. Riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, rökning, övervikt och överdrivet alkoholintag har samband med förmaksflimmer.

Paroxysmalt förmaksflimmer, en av de tre undergrupperna av förmaksflimmer, har visat sig kraftigt

påverka hälsorelaterad livskvalitet för drabbade patienter. Symtom som hjärtklappning och känslomässig oro påverkar arbete, socialt liv samt den fysiska och mentala hälsan. Dessutom har tidigare studier visat att könsrelaterade skillnader förekommer bland patienter med förmaksflimmer, där kvinnor vanligtvis upplever allvarligare symtom som hjärtklappning och ångest, samt lägre hälsorelaterade livskvalitetspoäng för psykologiska och mentala aspekter.

MediYoga som metod (MOSI) som kombinerar mindfulness, andningstekniker, fysiska rörelser och meditation, har nyligen blivit allt mer erkänd för sina rapporterade fördelar. Dessa inkluderar förbättringar av hälsorelateroad livskvalitet och minskning av depressionssymtom och förmaksflimmerattacker. 

Det är därför inte förvånande att allt fler väljer MediYoga som ett komplement till traditionell behandling.

Maria Wahlström, Med. dr, Leg. Sjuksköterska och biträdande lektor vid Sophiahemmet Högskola, ansvarig forskare för studien, kommenterade resultaten: ”Vår studie representerar ett viktigt steg framåt

i att förstå hur MediYoga kan vara till nytta för patienter med förmaksflimmer. Vi fann att yogan förbättrade mental hälsa och diastoliskt blodtryck hos både män och kvinnor med PAF. Detta är lovande och indikerar

att användningen av MediYoga som metod kan spela en viktig roll som en kompletterande behandlingsmetod för dessa patienter.

”Det här är vad vi känner till den första studien som utvärderat om både kvinnor och män kan förbättra hälsorelaterad livskvalitet, blodtryck och hjärtfrekvens genom MediYoga. Våra huvudfynd är att träningen ger förbättrad hälsorelateroad livskvalitet och diastoliskt blodtryck hos dessa patienter, oavsett kön”

Pär Krutzén, CEO för MediYoga Institutet, delade följande kommentar: ”Vi är väldigt glada över resultaten från denna studie och dess potential att hjälpa människor som lever med förmaksflimmer. Som representant för en organisation som engagerar sig för att främja hälsa och välbefinnande är varje högkvalitativ studie som påvisar MediYogas positiva hälsoeffekter ett framsteg. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med medicinska samfundet för att erbjuda högkvalitativ, väldefinierad och standardiserad

yoga som understödjande behandling i hälso- och sjukvården för dem som behöver det.”

Dela gärna

Fler nyheter

14 sep 2023

Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än ko . . .

31 aug 2023

Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.  Genom att fö . . .

19 jun 2023

Svenska Mediyoga Institutet inbjudna till C20 för medverkan i utformandet av globala policy-rekommendationer till G20.

MediYoga Institutet är inbjudna till C20 – Integrated Holistic Health Working Group för att dela sin världsledande expertis inom implement . . .