MOSI

MOSI® är resultatet av ett långsiktigt arbete och benämningen/namnet på en standardisering av MediYoga – för att bli en evidensbaserad metod. Tydlighet i ramverk, struktur, program, referenser.