MediYoga

MediYoga som metod (MOSI®) är en kvalitetssäkrad och standardiserad intervention som utvecklats genom forskning sedan 1998. Metoden är effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv och används idag på 365 vårdenheter i Sverige.

Publicerad forskning på MediYoga visar på minskad stress, minskad oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, ökad sömnkvalitet samt kostnadseffektivitet.

Utgångspunkten är ett holistiskt och salutogent synsätt utifrån den bio-psykosociala modellen.

Medicinsk Yoga

Medicinsk yoga är ett samlingsnamn
för yoga som används i olika medicinska syften.

Eftersom en stor bredd av praktiker uppvisas inom yoga kan medicinsk yoga se ut på många olika sätt.

MediYoga®

En medicinsk och terapeutisk yogaform.

Grundad i Sverige 1997 – originalet till Medicinsk Yoga. 

Utgår från den klassiska kundalinitraditionen med inslag från TKM och Ayurveda.

MediYoga som metod MOSI®

MediYoga Of Sweden Intervention

En evidensbaserad metod.

Standardisering av MediYoga med fokus på struktur, kvalitet, effekt, trygghet och patientsäkerhet.

För att möjliggöra fortsatt implementering i hälso- & sjukvården samt utveckling av högkvalitativ forskning. 

MediYoga-MOSI®

- En evidensbaserad Metod

MediYoga som metod (MOSI®) är utformat för användning i svensk hälso- och sjukvård som prevention, intervention och rehabilitering ofta som komplement och understödjande till standardbehandling.

Metoden består av standardiserade program innehållande flera verktyg som tränas metodiskt, enskilt eller i kombination;

  • Medveten närvaro
  • Andningsträning
  • Fysisk Aktivitet
  • Meditation


Träningen kan utföras av alla, även för den som har fysiska begränsningar. Träningen individanpassas utifrån förutsättningar och behov.

Syftet med träningen är ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykologiskt.