Top

MediYoga i samverkan med HeartMath

MediYoga Sverige / Nyheter & Media  / MediYoga i samverkan med HeartMath

MediYoga i samverkan med HeartMath

large_19-48-24_HRVMediYoga presenterar nu ett spännande samarbete med HeartMath i Skandinavien – ett spännande egenvårdsprogram där vi kombinerar MediYoga i vardagen med HRV biofeedback för att direkt kunna se effekt på utövarens inre balans och lugn. HRV biofeebacken ger oss ett mycket enkelt och bra sätt att skapa mer förståelse hur effektiv MediYoga är för individens inre fysiska balans. Biofeedback programmet kan användas före, under och efter ett MediYoga pass. Vi har tillsammans med Heartmath Scandinavia tagit fram ett Egenvårdsprogram som innehåller ett komplett paket för att kunna starta HRV träning. Under våren finns extrainsatta introduktionskurser på distans tillgängliga, för att ge alla MediYoga instruktörer, lärare och terapeuter en möjlighet att prova på HRV biofeedback.

Läs mer om erbjudandet här: http://www.heartmath.se/artikel3.php

Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.