Top

Lundaforskare ett steg närmare att förklara nedärvd risk för blodcancer

MediYoga Sverige / Cancer2  / Lundaforskare ett steg närmare att förklara nedärvd risk för blodcancer

Lundaforskare ett steg närmare att förklara nedärvd risk för blodcancer

Blodcancersjukdomen multipelt myelom kännetecknas av okontrollerad växt av så kallade plasmaceller i benmärgen, vilket leder till blodbrist, njurskador, skelettskador och smärta. Nu har forskare vid Lunds universitet funnit en viktig del av i det pussel som kan förklara nedärvd mottaglighet för blodcancersjukdomen.

Klicka här för att läsa artikeln:

http://www.vetenskaphalsa.se/lundaforskare-ett-steg-narmare-att-forklara-nedarvd-risk-for-blodcancer/

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.