Top
 

Vanliga frågor & svar

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna

Vanliga frågor & svar

Vad är MediYoga?

MediYogans syfte och mission är att genom forskning och klinisk utvärdering skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård. 

MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser och i sjukvården sedan 1997. MediYoga är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier. Arbetet med att fortsätta att utveckla MediYoga är kontinuerligt.

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten.

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl.

Arbetet med att kvalitetssäkra yogaformen utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv en central del i utvecklingsarbetet med MediYoga. 

Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

Vad finns det för forskning på MediYoga?

Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter. Sedan 1998 har MediYoga medverkat i 90% av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige.

Forskning har visat att MediYoga ger flertalet positiva medicinska effekter utan kontraindikationer med god beprövad erfarenhet – Läs mer här

Vad är skillnaden mellan MediYoga och annan yoga?

MediYoga är en av hundratals olika yogaformer.

I den tantriska traditionen, en av de äldsta yogatraditioner man känner till, finns både Hatha- och Kundaliniyoga. Båda dessa har inom sig själva olika inriktningar. Hathayoga innefattar t.ex. varianter som Ashtangayoga, Poweryoga, Bikramyoga och Iyengar yoga.

Det finns också moderna hybrider, där yoga mixas med dans, kampsport och andra aktiviteter. Exempel på detta är yogaformer som Yoda – yoga & dans, Doga – Yoga med hunden, Rödvinsyoga, Ölyoga, Astronautyoga m.fl.

MediYoga som har sin utgångspunkt i Kundaliniyoga är utvecklad i Sverige och är den yogaform som det forskats mest på här. Detta har lett till att MediYoga tagits in brett i den svenska vården bl.a. inom primärvård, hjärta, cancer, psykiatri, geriatrik och palliativ vård m.fl.

Vad är skillnaden på MediYoga och Medicinsk Yoga?

Vår historia startade 1997 då Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade väl till en början då vi i princip var den enda aktören. I takt med utveckling och framgång började andra aktörer erbjuda sina egna upplägg med benämningen ”Medicinsk Yoga” och behovet att skydda konceptet under ett varumärke blev aktuellt.

Medicinsk Yoga är ett icke reglerat begrepp vilket innebär att det kan innehålla vad som helst och erbjudas av vem som helst, hur som helst utan erfoderlig utbildning. Enligt svensk lag är denna benämning allmängiltig och kan därför inte skyddas och således inte en benämning som kan användas för att definiera innehåll på ett tydligt sätt.

Idag erbjuds en rad varianter av vad olika aktörer benämner som ”Medicinsk Yoga”. En del menar att all typ av yoga är medicinsk, de flesta förmedlar yogan seriöst och det förekommer de som är mindre seriösa med påtaglig varierande kvalitet.

Om du söker Medicinsk Yoga så kan du i princip få vad som helst.

2004 skapades varumärket MediYoga utifrån vårt syfte och mission att verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk sjukvård med forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt.

Våra utbildade instruktörer, lärare och terapeuter har rätten att använda vårt MediYoga som kvalitetssymbol för att visa att de är utbildade i MediYoga och vilken behörighet de har.

Är MediYoga bara för de som är sjuka?

I västvärlden har hälsa och sjukdom kommit att definieras utifrån ett mer patogent synsätt där MediYogan verkar för ett mer salutogent perspektiv.

MediYogan är till för alla och kan med fördel utövas av alla oavsett om man är frisk eller sjuk.

Den terapeutiska inriktningen och utformningen av MediYoga som system och metod passar både frisk som sjuk eftersom den utförs utifrån de begränsningar som är, fysiskt, mentalt och emotionellt.

Hur kan jag börja träna MediYoga?

MediYoga är idag en av de vanligaste yogaformerna i Sverige och går att träna över hela landet såväl inom sjukvården som på yogastudios, gym och friskvårdscenter.

I vårt Instruktörsregister hittar du utbildade MediYoga Instruktörer, lärare och terapeuter som runt om i hela landet erbjuder ett brett utbud av kurser, workshops och retreats. – Klicka här

Vi har även en Facebookgrupp där våra utbildade centralt lägger ut info om resor, retreats och workshops i MediYoga – Klicka här

Har du ingen instruktör i din närhet så har vi flera av guidade yogaprogram på CD eller digitalt i din smartphone så att du kan göra MediYoga själv, hemma. Gå direkt till MediYoga Shop – Klicka här

Hur gör jag om jag vill utbilda mig inom MediYoga?

Vi erbjuder en tydlig utbildningsstruktur där det första steget är Mediyoga Instruktör Steg 1.

MediYoga Instruktörer kan vara fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och läkare samt andra personer som verkar in om hälso- och sjukvården.

En MediYoga Instruktör kan också tillhöra andra yrkeskategorier med grundläggande medicinska kunskaper som använder MediYoga som verktyg.

För att bli utbildad instruktör i MediYoga behöver du ha en grundläggande medicinsk kompetens.

Läs mer om utbildningar här

Är Mediyoga Religiöst?

MediYoga är varken religiöst eller politiskt. MediYoga är en evidensbaserad och standardiserad metod med dokumenterade effekter, kostnadseffektivt och utan kontraindikationer. En träning som påverkar grundläggande funktioner såsom stress QOL, sömn, smärta. Alla kan utföra träningen individanpassat med hälsovinster. Metoden fungerar bra som komplementbehandling och stärker friskfaktorer och empowerment.

Yoga är i sin kärna inte heller religiöst, utan ett system för fysisk, mental och andlig träning. Andlighet, vilket inte är det samma som ”religion” utan handlar om meningsfullhet, om att lyssna in i hjärtat, ta hand om sig själv och göra det man upplever som väsentligt och samtidigt ha ett öppet, medkännande hjärta i mötet med andra människor. En religion är ett trossystem. Yogan har alltid sett sig som ren vetenskap, en väg mot ökad medvetenhet och fördjupad självkännedom. Yoga är ett av sex stora filosofiska system som föddes ur Vedaskrifterna på den Indiska kontinenten för flera tusen år sedan. Rig-Veda, som innehåller mer än tiotusen verser, är det äldsta av de filosofiska verken och dateras av allt fler forskare, inklusive Georg Feuerstein, en av världens främsta auktoriteter på området, ända tillbaka till tredje eller fjärde årtusendet före vår tideräkning.