Top

MediYoga Institutet

Pär Krutzén – CEO

Pär Krutzén är huvudansvarig för MediYoga Sverige och MediYoga Institutet.

Pär var i unga år elitidrottande och förbytte karriärren till affärslivet och blev tidigt chef. Med erfarenhet inom varumärkesutveckling, ledarskap och affärsutveckling samt internationellt certifierad coach blev han utbränd redan som 30 åring. I yogan hittade han sin passion, tog sig tillbaka till normal funktion och fann sin mission i livet där han under det senaste decenniet hängett sig till yogan fullt ut och genom sina fördjupade kunskaper hjälpa sig själv och andra människor.

Hans erfarenhet av yoga sträcker sig över tusental yogapass, terapeutiskt arbete med enskilda klienter, föreläsningar på företag, och i hälsa- och sjukvården, medverkan i flertalet medicinska forskningsprojekt, uppstart av MediYoga Institutet i Göteborg, samt verkat som utbildningsansvarig där han utbildat flera hundra instruktörer, lärare och terapeuter i MediYoga.

Pär drivs av att följa sin dharma och i uppdraget som ansvarig för MediYoga Sverige  med missionen att fortsätta utvecklingen av en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering används inom svensk hälso- och sjukvård. MediYoga Institutet verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd.

Kunskapen om vad yoga egentligen handlar om är relativt låg i samhället och det är en viktig del i MediYoga Institutets arbete att förtydliga. Vi tror att det är av största vikt att människor i större utsträckning lyssnar in och tillgodogör sina grundläggande behov (oavsett om det gäller läkning eller om det gäller att stärka sin hälsa) och MediYoga är en yogaform som är inriktad på funktionsträning med inriktning body-mind, en helhetsträning fysiskt och psykiskt.
Ur ett samhällsperspektiv är det mycket viktigt att vi generellt ökar vår medvetenhet om hälsan, hur vi påverkar den och stärker den för att må bra och på samma sätt preventivt minimera sjukdom. MediYoga handlar om att lära ut kroppens egna, enkla och beprövade verktyg i hur man själv kan förändra sitt tillstånd, förstärka hälsan och skapa balans i livet.

MediYoga erbjuds idag på mer än 250 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.fl. och har drygt 2.500 utbildade instruktörer lärare och terapeuter i Sverige.

Pärs arbete karaktäriseras av att som huvudansvarig utveckla MediYoga som metod genom övergripande ansvar för Forskning- Utbildning- och Förbundsråden i Sverige.

Vill du komma i kontakt med Pär Krutzén maila par@mediyoga.se