Top
 

Bakgrund

Yoga har funnits i minst 5.000 år och fortsätter att utvecklas

Bakgrund

Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till. Arkeologi, källskrifter och andra spår antyder ett ursprung 5000-6000 år, eller kanske ännu längre tillbaka i tiden. Till väst kom yogan i slutet av 1800-talet. Den internationella yogafederationen – IYF talar om mer än 435 miljoner yogautövare på global basis, något som gör yoga i bemärkelse till en av de mest utövade disciplinerna i världen idag.

Genom årtusenden har människan anpassat yogan till den kultur och tid som varit. Från att ha varit en andlig väg till självkännedom, har yoga i västvärlden mer definierats och betraktats som en renodlad fysisk träningsform, en slags gymnastik – men det fysiska är bara en liten del av vad yoga är.

Yoga är i grunden en holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Internationellt är yoga som terapi en stor och expanderande företeelse. Den internationella organisationen för yogaterapeuter – IAYT har flera tusen medlemmar över hela världen.

I Sverige är yoga som terapi och rehabilitering en verksamhet som växer, med MediYoga som en av de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen.

Varför MediYoga?

Stressen och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i samhället. Den västerländska hälso- och sjukvården, saknar trots fantastisk teknologi och kunskap, resurser att hantera ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar. Det finns idag ett tydligt ökande behov av hållbarhet och helhetssyn. Inom vården talas allt mer om behovet av integrativ medicin. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar sedan många år sina medlemsländer att lägga större fokus på detta.

 MediYoga är integrativ medicin i sin essens, en holistisk disciplin som utan kontraindikationer fungerar väl i den konventionella hälso- och sjukvården. MediYoga beaktar hela människan såsom den komplexa energivarelse hon är.

MediYoga blir utifrån det perspektivet ett enkelt verktyg och terapi för hälsa och balans, en strävan till integrering mot helhet och medvetenhet med utövaren i förarsätet.

Yoga som metod är en viktig del i framtidens frisk- och sjukvård! MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk och kraftfull yogaform som passar alla.

MediYoga blir till

Vår historia startade 1997 då Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi. Med utgångspunkt i kundaliniyogan såg Göran en stor potential i att utveckla en unik terapeutisk yogaform för den svenska sjukvården, obunden och fri från kulturella restriktioner anpassad utifrån det moderna samhällets behov.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade väl till en början då Institutet för Medicinsk Yoga var den enda aktören som erbjöd yoga med medicinska inriktning. I takt med utveckling och framgång började andra aktörer erbjuda liknande upplägg med benämningen Medicinsk Yoga och behovet att skydda konceptet under ett varumärke blev aktuellt.

Medicinsk Yoga är ett icke reglerat begrepp vilket innebär att det kan innehålla vad som helst och erbjudas av vem som helst, hur som helst utan erfoderlig utbildning. Enligt svensk lag är denna benämning allmängiltig och kan därför inte skyddas och således inte en benämning som kan användas för att definiera innehåll på ett tydligt sätt.

2004 skapades varumärket MediYoga utifrån syfte och mission att verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk sjukvård med forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt.

MediYoga Institutet

Från 1997 har IMY – Institutet för Medicinsk Yoga verkat som ett yogiskt utbildnings-, forsknings- och rehabiliteringsinstitut, det största av sitt slag i Skandinavien. Institutet har arbetat med yogaterapi, föredrag och löpande kursverksamhet och introducerat yoga för tiotusentals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser och vården.

Under fem år i början av 2000-talet föreläste företrädare för MYI på Karolinska Institutets läkarutbildning.

2015 ändrades namnet till MediYoga Institutet och fr.o.m. 2018 kommer MediYoga Institutet verka som den centrala instansen som ansvarar för utbildningar, kvalitetssäkring, utveckling och forskning.