Top
 

Internationell forskning

Det har forskats på yoga under hela 1900-talet

Internationell forskning

Det har forskats på yoga under hela 1900-talet och det finns tusentals vetenskapliga undersökningar runt yoga och meditation och dess mätbara effekter på kropp och själ.

Redan på 1910-talet forskade den tyske hudläkaren och nervspecialisten Johannes H Schultz kring olika former av yoga och hypnos som resulterade i ett avslappnings- och meditationssystem – autogen träning, som än idag används i vården och inom elitidrott.

Den schweiziske psykologen Carl Jung som av många ses som den moderna psykologins fader hämtade mycket inspiration från yogan, då den kompletterade hans egna psykologiska teorier vilka lagt grunden till psykosyntesen som psykologisk teori.

I dag forskas det intensivt över hela världen runt yoga och dess påverkan psykiskt och fysiskt. 

I databasen PubMed (The National Library of Medicine, Washington, USA) – finns inlagt flera tusen forskningsrapporter från hela världen som på olika sätt och i olika sammanhang visar på yogans och meditationens mätbara effekter.

För att komma till PubMed – klicka här!

Här hittar några hundra sammandrag från olika internationella yogiska studier, som ligger samlade under olika rubriker.


KategoriTitelSammanfattningDokument
RyggCost-Effectiveness of Non-Invasive and Non-Pharmacological Interventions for Low Back Pain: a Systematic Literature ReviewBackground: Low back pain (LBP) is a major health problem, having a substantial effect on peoples’ quality of life and placing a significant economic burden on healthcare systems and, more broadly, societies. Many interventions to alleviate LBP are available but their cost effectiveness is unclear. Result: Thirty-three studies were identified. Study interventions were categorised as: (1) combined physical exercise and psychological therapy, (2) physical exercise therapy only, (3) information and education, and (4) manual therapy. Conclusions: The identified evidence suggests that combined physical and psychological treatments, medical yoga, information and education programmes, spinal manipulation and acupuncture are likely to be cost-effective options for LBP.Ladda hem