Institutet

MediYoga Institutet grundat i Sverige 1997 är skandinaviens ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk och terapeutisk yoga.

Institutets vision är ett hälsofrämjande, medvetet och hållbart samhälle. 

Institutets arbete utgår från ett vetenskapligt perspektiv och evidensbaserad praktik.

MediYoga Institutets organisation består av tre ben – Forskning, Utbildning och E-Hälsa.