Top
 

Vill du forska på MediYoga?

Vi vill initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning

Vill du forska på MediYoga?

Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter.

Eftersom vårt syfte och mission är att genom forskning och klinisk utvärdering skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla forskningsstudier och forskning på yoga.

Vi vet idag att yoga och meditation erbjuder många olika medicinska effekter och samtidigt att yogan påverkar på olika sätt beroende på patientens tillstånd. En stor fördel är att vi inom MediYoga inte har kontraindikationer och dessutom en mycket god beprövad erfarenhet. Trots det kräver vårdsystemet inom olika patientkategorier en tydlighet i användandet likväl som en noggrannhet i valet av behandlingsform som skall bekostas av offentliga medel.

Vi ser vikten av att metodisera, precisera och strukturera forskningen och en del i detta är arbete är att bilda en forskningskommitté som kommer att presenteras under 2018.

Det finns olika inriktningar och alternativ att förhålla sig till för dig som vill forska på MediYoga. Vi är behjälpliga med material och kunskap.

Våra prioriterade forskningsområden är inom:

– Stress
– Utmattning
– Psykisk ohälsa
– Neuropsykiatri
– Hjärt- och kärlsjukdomar
– Cancer
– Diabetes
– Sömnstörningar
– Neurologiska sjukdomar
– Huvudvärk / Migrän
– Reproduktiv och sexuell hälsa

För dig som vill forska på MediYoga är det viktigt att tänka igenom följande:

– Vad är syftet, varför vill jag forska på MediYoga och vilken inriktning, resultat och patientkategori vill jag mäta?

– Vilka är de resursmässiga förutsättningarna? Hur fördelas uppgifterna? Vad finns det för möjligheter och kontakter med kliniska institutioner och universitet?

– Vilken är tidsramen?

– Vad får mina förväntningar på MediYoga Sverige i projektet?

En bra början är att tänka igenom detta, hämta in den information som behövs och skriva ihop en projektplan och frågeställning innan du kontaktar oss.

Kontakta oss gärna på