Top
 

Vill du forska på MediYoga?

Vi vill initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning

Vill du forska på MediYoga?

Ett av våra mest grundläggande syften inom MediYoga Sverige är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning på och klinisk utvärdering av yoga och dess mätbara effekter.

Syftet är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård. I detta pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla forskning och forskningsstudier på MediYoga.

Vårdsystemet kräver en tydlighet i användandet likväl som en noggrannhet i valet av de olika behandlingsformer som ska finansieras med offentliga medel. Yoga och meditation erbjuder många olika medicinska effekter samtidigt som de påverkar på olika sätt bl.a. beroende på patientens tillstånd.

MediYoga har inte uppvisat några kontraindikationer och vi har dessutom mycket god beprövad erfarenhet där allt fler vårdenheter implementerar MediYoga till olika patient grupper.

Det finns olika inriktningar och alternativ att förhålla sig till för dig som vill forska på MediYoga. Våren 2019 bildades därför ett forskningsråd för att precisera och strukturera forskningen på MediYoga. Vi är behjälpliga med strukturer, material och kunskap.

Våra prioriterade forskningsområden är inom:

– Stress
– Utmattning
– Psykisk ohälsa
– Neuropsykiatri
– Hjärt- och kärlsjukdomar
– Cancer
– Diabetes
– Sömnstörningar
– Neurologiska sjukdomar
– Huvudvärk / Migrän
– Reproduktiv och sexuell hälsa

För dig som vill forska på MediYoga är det viktigt att tänka igenom följande:

– Vad är syftet, varför vill jag forska på MediYoga och vilken inriktning, resultat och patientkategorier vill jag mäta?

– Vilka är de resursmässiga förutsättningarna? Hur fördelas uppgifterna? Vad finns det för möjligheter och kontakter med kliniska institutioner och universitet?

– Vilken är tidsramen?

– Vilka är mina förväntningar på MediYoga Sverige i projektet?

Din projektplan

En bra början är att tänka igenom detta, hämta in den information som behövs och skriva ihop en projektplan och frågeställning innan du kontaktar oss.

Kontakta oss gärna på forskning@mediyoga.se