Top
 

Forskningsrådet

MediYoga Sveriges Forskningsråd

Forskningsrådet

MediYoga Sveriges forskningsråd består av följande medlemmar:

Pär Krutzén – Ledamot

VD MediYoga Sverige / MediYoga Institutet

Göran Boll – Ordförande

Grundare MediYoga

Lena Gummesson – Ledamot

Forskningskoordinator MediYoga Sverige

Irene Jensen – Ledamot

Professor Karolinska Institutet

Maria Wahlström – Ledamot

Forskare Sophiahemmet Högskola

Ewa Hägglund – Ledamot

Forskare Karolinska Institutet

Ordföranden har ordet – Göran Boll

 

FORSKNINGENS BETYDELSE INOM MEDIYOGA

Nyårsaftons morgon 2018. Jag sitter i ett konferensrum i Indien. Efter några intensiva dagar på Kaivalyadhamas 9:e internationella forskningskonferens är jag nu med John Kepner, CEO på IAYT och några andra på The Yoga Institute i Mumbai, tillsammans med Kaivalyadhama två av världens äldsta yogaforskningsinstitut.

I ett möte med institutets president, Dr Hansaji J. Yogendra och andra i ledningen som just firat institutets 100-årsjubileum introducerar John mig och hur Sverige nått in med yogan i vården. Jag får berätta mer och de säger, vilket både John och många andra internationella auktoriteter gett uttryck för, att utvecklingen i Sverige utifrån ett globalt perspektiv är unik och världsledande. Dr Yogendra ber mig skriva en kort artikel för deras tidning Yoga and Total Health.

Jag skriver artikeln, som nu publicerats, och reflekterar samtidigt över forskningens roll för hela den svenska utvecklingen, mina framgångar med yogaklasser inom näringslivet, yoga i vården m.m. 

När jag 1995 ville ta yogan in i näringslivet och sökte bra argument gentemot HR chefer kollade jag med KI om yogaforskning. Då fanns ingen svensk forskning men de visade hur jag i KI.s bibliotek kunde söka internationellt i MEDLINE (som då innehåll 700 studier på yoga/meditation – idag ca 10,000). Jag valde ut och översatte 25 abstracts som visade på yogans mätbara effekter som jag presenterade för näringslivet. På det sättet kom jag relativt enkelt in med yoga som stresshantering på ett stort antal av landets största arbetsplatser. 

Detta gjorde att människor började komma på enskilda sessioner, vilket ledde till att Irene Jensen på KI som hört om detta besökte mig för sin krånglande skuldra. Med en mer välmående skuldra fick hon upp ögonen för yogans terapeutiska kapacitet och bjöd in mig att medverka i sin första studie på yoga 1998.

Denna första opublicerade lilla pilotstudie (som Irene följde upp med en stor ryggstudie 15 år senare) visade tydlig signifikans på ryggsmärta, sömn, livskvalitetsfaktorer och sjukskrivningsfrekvens, den gav stort eko på arbetsplatser, i media och i olika forskningssammanhang. Södertälje Kommun gjorde en mindre sömnstudie 1998, Stockholms Universitet en stor stresstudie 2000 och AstraZeneca började 2004 testa yogans effekter på sjukskriven personal.

Maria Wahlström som gick en kurs på Axelsons där jag var gästlärare bjöd in mig till en personaldag på sitt jobb – hjärtintensiven på Danderyd. Hennes chef Karin Malmqvist som satt med och gjorde Startpaket 3 på stol tyckte att yogan var jättebra – och nog skulle kunna funka på patienterna – om de bara fick forska på den först. Maria fick därmed en ny karriär som forskare, vilket lett till att hon nu 13 år och tre studier senare doktorerat på MediYoga. 

Hennes första studie gav en inträdesbiljett till vården, då Danderyd i januari 2010 som första sjukhus i Skandinavien tog in MediYoga som reguljär rehab till sina hjärtinfarktpatienter. Ett startskott som lett till att MediYoga idag, som i princip enda yogaform återfinns på ca 250 sjukhus, vårdcentraler och andra landstingsanknutna vårdenheter över hela landet – motsvarande ca 18 % av hela beståndet. 

En annan forskare som snabbt såg yogans potential var Ewa Hägglund vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon gjorde två studier på hjärtsvikt och har även hon fått en doktorshatt för sin MediYoga forskning.

För min del, som designat yogaupplägget och lett grupperna i dessa studier har det inneburit att jag suttit i minst en forskningsyogaklass på KI, KS eller Danderyd nästan varje vecka under tio års tid. Detta har lett till otaliga intervjuer med tidningar, radio och TV. Maria och jag har suttit i soffan hos Malou, blivit intervjuade av BBC World Radio m.m. 

En samlad reflektion är hur viktig forskningen varit och är för MediYogans framgångar. Andra yogaformer fungerar naturligtvis också terapeutiskt, vilket flera tusen internationella studier visat. Min analys av varför MediYoga dominerar i den svenska vården är satsningen på svensk forskning, där exempelvis Baspass 3 (tidigare Startpaket 3) under 20 års tid testats i ett antal olika studier.

Reflektionerna leder till följande tankar inför framtiden:

  • MediYoga står nu inför nästa strukturella steg i sin utveckling inom vården, där 18-20 % relativt snabbt, inom 5-6 år kan leda till att mer än 50 % av alla vårdenheter erbjuder MediYoga. Där 2,500 utbildade instruktörer idag kan fördubblas inom samma tidsrymd.
  • Det är i detta viktigt att satsningen på forskning, MediYogans ryggrad, fortsätter. Det behövs yogisk forskning på cancer, diabetes, psykisk ohälsa, sömnstörningar och fibromyalgi, för att bara nämna några. 
  • Nu är det DU som nu ska ta tag i stafettpinnen! Du som idag jobbar med olika grupper inom och utanför vården, i olika patientföreningar, med olika behovsgrupper mm och har ett intresse för forskning. Nu är det din tur! Vad vill du forska på? 

Det ligger flertalet nya studier i pipeline, i olika skeden av utvecklingsprocessen. För att möta behovet av dessa och annan ny forskning, och kunna serva alla nya stafettlöpare framåt har Pär Krutzén beslutat om att bilda ett forskningsråd inom MediYoga.

Tillsammans med forskningsrådet kommer jag serva dig i ditt framtida arbete med forskning på MediYoga. Rådet har sitt första möte i slutet av april.

Berätta hur du tänker kring forskning för egen del. Vilka grupper vill du undersöka? Vad vill du veta? Vilken typ av stöd behöver du?

Maila lenag@mediyoga.se så sammanställer Lena Gummesson allt som kommer in, vilket underlättar forskningsrådets arbete.

Tack!