Forskning på MediYoga

MediYoga Institutet grundat i Sverige 1997 är skandinaviens ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk och terapeutisk yoga.

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då MediYoga Institutet deltog i historiens första svenska yogastudie i Karolinska Institutets regi som visade på positiva effekter vid ospecifik ryggsmärta.

Publicerade studier på MediYoga

Gender differences in health-related quality of life, blood pressure and heart rate among patients with paroxysmal atrial fibrillation after performing MediYoga
Förmaksflimmer

2023-09-22

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study
Tele-yoga

2021-10-21

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study
Förmaksflimmer

2020-01-01

Effects of yoga versus hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled study
Hjärtsvikt

2016-12-29

Effects of Yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomized controlled study
Förmaksflimmer

2016-01-01

Cost-effectiveness of early interventions for non-specifik low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercises therapy and self-care advice
Rygg

2015-01-01

Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial
Stress

2013-01-24

Lista över studier på MediYoga

Typ av forskning

Titel

Publicerad

Dokument

MediYoga

Gender differences in health-related quality of life, blood pressure and heart rate among patients with paroxysmal atrial fibrillation after performing MediYoga

2023-09-22

MediYoga

Upplevelser av MediYoga hos personer med rygg och/eller nacksmärta – en kvalitativ intervjustudie

2022-05-19

MediYoga

Gravidyoga – En mångfacetterad upplevelse

2021-12-07

MediYoga

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study

2021-10-21

MediYoga

Kan yoga minska stress och motivera till ökad fysisk aktivitet? En intervjustudie om MediYoga

2021-06-01

MediYoga

Mediyoga för gravida med psykisk ohälsa

2020-06-03

MediYoga

Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården – En Litteraturöversikt

2020-06-01

MediYoga

En kvantitativ studie om insatsen MediYoga för cancerpatienter

2020-05-25

MediYoga

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study

2020-01-01

MediYoga

Patienters upplevelser av hur MediYoga påverkat deras hälsa

2019-02-15

Hämtar mer forskning