Forskning på MediYoga

MediYoga Institutet grundat i Sverige 1997 är skandinaviens ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk och terapeutisk yoga.

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då MediYoga Institutet deltog i historiens första svenska yogastudie i Karolinska Institutets regi som visade på positiva effekter vid ospecifik ryggsmärta.

2009-2012 genomförde Danderyds sjukhus en av de största yogastudier som gjorts. Studien som var en randomiserade kontrollerad studie påvisade att MediYoga gav signifikanta positiva effekter på puls, blodtryck, stressnivåer samt markant ökning av livskvalitet. Denna studien låg till grund att Danderyds Sjukhus som första sjukhus i Norden erbjuder MediYoga sedan 2010 som en reguljär del av hjärtrehabilitering för hjärtinfarktspatienter.

2011 publicerades en randomiserad kontrollerad studie på MediYoga inom primärvården vid stressrelaterade symtom och diagnoser. Patienter som tilldelats yogagruppen visade signifikant större förbättringar av mått på generell stressnivå, ångest och övergripande hälsotillstånd jämfört med kontroller. Behandling med medicinsk yoga är effektiv för att minska nivåer av stress och ångest hos patienter med stressrelaterade symtom inom primärvården.

2013 publicerade Karolinska Institutet en randomiserad kontrollerad studie på MediYoga – Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär som visar att MediYoga är den mest kostnadseffektiva insatsen som tidig insats vid ryggbesvär. Implikationer för företagshälsovård och primärvård för att förbättra hälsa- och arbetsförmåga hos individer med icke-specifika ryggbesvär är att erbjuda MediYoga alternativ funktionell träning.

2017 publicerade Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge en randomiserad kontrollerad studie på effekter av MediYoga i jämförelse med hydroterapiträning på hälsorelaterad livskvalitet och träningskapacitet hos patienter med hjärtsvikt. Patienter i yogagruppen förbättrade signifikant sin hälsa enligt EQ-VAS och sjukdomsspecifik livskvalitet. Symtom på depression minskade.

2021 publicerade Linköpings Universitet en pilotstudie med syfte att beskriva ett studieprotokoll för en randomiserad kontrollerad studie inklusive en processutvärdering och rapport om en pilotstudie som utvärderar metod och interventionsrelaterade komponenter inklusive genomförbart säkerhet och effekt. 10 deltagare med hjärtsvikt i åldern 41-76 år randomiserades till Teleyoga (en intervention av Mediyoga genom internet-livestreamad gruppsession samt app) eller till kontrollgruppen. Pilotstudien visade lovande resultat vad gäller genomförbarhet, säkerhet och acceptans av interventionen. Studien ligger till grund för den största studien som genomförts på yoga i Skandinavien och som planeras att presenteras under 2023.

Publicerade studier på MediYoga

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study
Tele-yoga

2021-10-21

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study
Förmaksflimmer

2019-09-12

Effects of yoga versus hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled study
Hjärtsvikt

2016-12-29

Effects of Yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomized controlled study
Förmaksflimmer

2016-01-01

Cost-effectiveness of early interventions for non-specifik low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercises therapy and self-care advice
Rygg

2015-01-01

Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial
Stress

2013-01-24

Lista över studier på MediYoga

Typ av forskning

Titel

Publicerad

Dokument

MediYoga

Upplevelser av MediYoga hos personer med rygg och/eller nacksmärta – en kvalitativ intervjustudie

2022-05-19

MediYoga

Gravidyoga – En mångfacetterad upplevelse

2021-12-07

MediYoga

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study

2021-10-21

MediYoga

Kan yoga minska stress och motivera till ökad fysisk aktivitet? En intervjustudie om MediYoga

2021-06-01

MediYoga

Mediyoga för gravida med psykisk ohälsa

2020-06-03

MediYoga

Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården – En Litteraturöversikt

2020-06-01

MediYoga

En kvantitativ studie om insatsen MediYoga för cancerpatienter

2020-05-25

MediYoga

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study

2019-09-12

Ladda ned

MediYoga

Patienters upplevelser av hur MediYoga påverkat deras hälsa

2019-02-15

MediYoga

Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

2019-01-01

Hämtar mer forskning