Top
 

Forskning

Initierar, stödjer och medverkar i vetenskaplig forskning om Yoga

Forskning

Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter. Sedan 1998 har MediYoga medverkat i 90% av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige.

Internationellt har det forskats på yoga sedan 1910-talet och forskningsrapporter som publiceras i vetenskapliga tidsskrifter växer exponentiellt i takt med yogans utbredning. I dag finns det omfattande forskning på yoga och meditation och det råder ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter!

Forskningen är tillsammans med den beprövade erfarenheten inom svensk sjukvård den avgörande faktorn att intresset för yoga växer inom den konventionella medicinen.

En övergripande sammanställning av forskning på yoga visar på såväl fysiska som psykiska effekter. Nedan följer några exempel på centrala effekter:

Minskad stress är en övergripande faktor som påverkar de flesta sjukdomstillstånd och relaterar till de flesta aspekter av vår hälsa. Yoga och meditation, i synnerhet MediYoga har visat sig vara en av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.

Vanliga effekter som påvisas av minskade stressnivåer i forskning är:

Kognitiva symtom

 • Förbättrat minne
 • Ökad koncentration

Somatiska symtom

 • Minskad trötthet/utmattning
 • Förbättrad sömn
 • Ökad motståndskraft och ökat immunförsvar
 • Minskad smärtkänslighet
 • Minskade muskelproblem
 • Förbättrade symtom från magtarmkanalen
 • Förbättrad hormonbalans
 • Sänkt blodtryck
 • Minskade hudutslag/eksem
 • Minskad huvudvärk/migrän

Psykologiska

 • Minskad oro och ångest
 • Minskad nedstämdhet
 • Ökad kroppskännedom
 • Ökad självkännedom – högre copingstrategier
 • Ökad KASAM
 • Ökad empowerment

För att ta del av ett urval av de forskningsprojekt vi medverkat i Sverige klicka här!

För att ta del av ett urval av internationella forskningsprojekt på yoga klicka här!

Nya forskningsprojekt

Nya forskningsprojekt pågår kontinuerligt och vår mission är att fortsätta att utveckla den medicinska forskningen på yoga i Sverige. Ett naturligt steg är utvecklandet av en MediYoga Forskningskommité som leder arbetet framåt.

Är du intresserad av att forska på MediYoga klicka här!