MediYoga-MOSI – Instruktörsutbildning – Distans – Start 3 september 2024

Bild av MOSI - MediYoga of Sweden Institute

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

Varmt välkommen till MediYoga-MOSI certifierande instruktörsutbildning på distans!

Utbildningsdatum:

 • 3/9
 • 24/9
 • 15/10
 • 5/11
 • 19/11
 • 3/12

Studieupplägg:

Kursen genomförs under 13 veckor med 6 obligatoriska träffar via Zoom. Missad träff kan tillgodogöras via filminspelning. Mellan träffarna bör eleven avsätta tid för egen träning (minst 10 min/dag).

Plats:

Distansutbildning via Zoom

Tider:

09:00 – 15:00

Pris:

17.850 SEK inklusive moms

Ansvarig lärare:

Pär Krutzén – par@mediyoga.se – 0768-954258

Om Utbildningen:

Detta är en unik utbildning som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap om den evidensbaserade mindfulness- och yogaintervention – MediYoga-MOSI – väl implementerad i hälso- och sjukvården.

Interventionen baseras på medveten närvaro, andningsövningar, rörelseövningar och meditationsövningar. Under träffarna varvas teoretiska genomgångar med gruppträning och diskussioner.

Utbildningen är manualbaserad vilket ger stöd för tillämpning, anpassning och dosering av olika övningar, sekvenser, program eller protokoll för optimal individanpassning samt stöd för utvärdering.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t.ex psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, sjuksköterskor, läkare, kuratorer m.fl.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande teori, metodik
 • Forskning och evidens
 • Medveten Närvaro
 • Kroppskännedom och medkänsla
 • Andningsfysiologi
 • Stressfysiologi
 • Pedagogik och instruktörsrollen
 • Meditation

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att du ska kunna använda MediYoga-MOSI i ditt arbete vid olika sjukdomstillstånd som understödjande och kompletterande behandling genom:

 • Leda grupper
 • Stödja patienter individuellt
 • Kunna förklara yogaträningens effekter och mekanismer
 • Kunna redogöra för aktuell evidens på yoga
 • Anpassa beprövade träningsprogram

Digitalt kursmaterial som ingår:

 • Handledarmanual
 • Stödmaterial till patienter
 • App med ljud och video

Certifiering:

Ja, via digitalt certifieringsprov som är giltigt i tre år, därefter behöver provet skrivas om och uppdateras.

Certifieringen innefattar tillgång till senast uppdaterat material inkl. handledarmanual, stödmaterial och digitala verktyg till patienter.

Diplomering:

I denna utbildning blir du både certifierad i MOSI och diplomerad i MediYoga.

Anmäl dig via formuläret

För och efternamn*
E-post*
Telefonnummer*
Personnummer*
Arbetsgivare*
Fakturaadress*