MediYoga-MOSI – Sthlm – Start 25 Januari – VT24

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

Varmt välkommen till MediYoga-MOSI certifierande instruktörsutbildning i Stockholm!

Utbildningsdatum:

 • 25/1 
 • 8/2
 • 29/2 
 • 21/3 
 • 25/4
 • 23/5

Studieupplägg:

Kursen genomförs under 15 veckor med 6 obligatoriska träffar. Mellan träffarna bör eleven avsätta tid för egen träning (minst 10 min/dag).

Plats:

Studio Mind Body Balance

Stora Mossens Backe 14, Bromma

Närmaste tunnelbanestation: Stora Mossen, grön linje

Tider:

09:00 – 16:00

Pris:

17.850 SEK inklusive moms

Ansvarig lärare:

Pär Krutzén – par@mediyoga.se – 0768-954258

Om Utbildningen:

Detta är en unik utbildning som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap om den evidensbaserade mindfulness- och yogaintervention – MediYoga-MOSI – väl implementerad i hälso- och sjukvården.

Interventionen baseras på medveten närvaro, andningsövningar, rörelseövningar och meditationsövningar. Under träffarna varvas teoretiska genomgångar med gruppträning och diskussioner. 

Utbildningen är manualbaserad vilket ger stöd för tillämpning, anpassning och dosering av olika övningar, sekvenser, program eller protokoll för optimal individanpassning samt stöd för utvärdering.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t.ex psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, sjuksköterskor, läkare, kuratorer m.fl.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande teori, metodik
 • Forskning och evidens
 • Medveten Närvaro
 • Kroppskännedom och medkänsla
 • Andningsfysiologi
 • Stressfysiologi
 • Pedagogik och instruktörsrollen
 • Meditation

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att du ska kunna använda MediYoga-MOSI i ditt arbete vid olika sjukdomstillstånd som understödjande och kompletterande behandling genom:

 • Leda grupper
 • Stödja patienter individuellt
 • Kunna förklara yogaträningens effekter och mekanismer
 • Kunna redogöra för aktuell evidens på yoga
 • Anpassa beprövade träningsprogram

Digitalt kursmaterial som ingår:

 • Handledarmanual
 • Stödmaterial till patienter
 • App med ljud och video

Certifiering:

Ja, via digitalt certifieringsprov som är giltigt i tre år, därefter behöver provet skrivas om och uppdateras. 

Certifieringen innefattar tillgång till senast uppdaterat material inkl. handledarmanual, stödmaterial och digitala verktyg till patienter.

Anmäl dig via formuläret

För och efternamn*
E-post*
Telefonnummer*
Personnummer*
Arbetsgivare*
Fakturaadress*