Fördjupningsmodul – MediYoga vid Demens – 2 dagar – Sthlm/Distans – Start 18 april 2024

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

Om kursen

Demens är en växande folksjukdom. Antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att öka i takt med att andelen äldre blir fler. Sjukdomen orsakas av skador i hjärnan vilka vanligast försämrar kognitiva funktioner såsom minne, språk, tidsuppfattning och påverkar livskvalitén genom ökad oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Det finns olika demenssjukdomar där Alzheimers är den vanligaste. Det finns ännu inget botemedel men forskning visar att aktivitet och stimulans påverkar minnes- och tankeförmågor och livskvalitén positivt.

Svenska forskningstudier på MediYoga påvisar att utförd träning ger effekter av ökad hälsorelateroad livskvalitet, minskad smärta, minskat blodtryck, ökad sömnkvalitet och förbättring av självskattad stress, minskad ångest/oro, förbättrad känsloreglering och kostnadseffektivitet. Stora internationella samlingsstudier på mind/body interventioner bekräftar och stärker dessa resultat och påvisar även att rätt typ av yogaträning  är bland det effektivaste sätten att förebygga demenssjukdomar.

Denna fördjupningskurs syftar till att ge dig som diplomerad eller certifierad i MediYoga en ökad kunskap om demens och dess undergrupper samt fördjupad och specifik kunskap om tillämpning av MediYoga som prevention samt rehabiliteringsmetod vid demens. Fördjupningskursen är även nyttig för dig som möter individer med andra kognitiva nedsättningar.

MediYoga Institutet har i samarbete med hälso- och sjukvården utvecklat ett 12-veckors träningsprogram för personer med demens eller nedsatt kognition. Genom denna kurs får du tillgång till programmet så att du kan använda det i ditt arbete.

Prel. kursdatum och tid

  • 18 april
  • 16 maj
  • Tid: 09.00 – 15.00

Upplägg:

Kuren genomförs digifysiskt – fysiskt på plats i Sthlm med möjlighet att medverka på distans med två obligatoriska träffar. Mellan kurstillfällena arbetar du med inlämningsuppgifter och egen träning.

Mål och syfte:

Målet med kursen är att du som möter individer med demenssjukdom lär dig anpassa MediYoga träningen för patientgruppen. Samt erhåller teoretisk kunskap baserad på den senaste forskningen om tillståndet och dess undergrupper.

Pris:

4.995 kr (inkl. moms)

Behörighet:

Diplomerad i MediYoga eller certifierad i MediYoga-MOSI

Kursledare:

Lena Gummesson med gästföreläsare.

Digitalt kursmaterial som ingår: 

Handledarmanual – MediYoga vid Demens.

12 veckors anpassat träningsprotokoll vid demens (MOSI-DEM) PDF och App.

Stödmaterial till patienter inklusive egenvårdstips.

Anmäl dig via formuläret

För och efternamn*
E-post*
Telefonnummer*
Personnummer*
Arbetsgivare*
Fakturaadress*