Fördjupningsmodul – MediYoga vid Cancer – 2 dagar – Linköping/Distans – Start 27 april 2024

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

MOSI - MediYoga of Sweden Institute

Om kursen

Cancer är en av våra stora folksjukdomar och utgörs av cirka 200 olika cancersjukdomar. Antalet personer som är eller varit cancersjuka i Sverige beräknas till närmare 500 000 personer. Antalet stiger, bland annat för att vi lever längre och risken ökar med stigande ålder. Allt fler blir botade men många lever med en kronisk cancer. År 2040 beräknas 630 000 personer leva med cancer.

Svenska forskningstudier på MediYoga påvisar att utförd träning ger effekter av ökad hälsorelateroad livskvalitet, minskad smärta, minskat blodtryck, ökad sömnkvalitet och förbättring av självskattad stress, minskad ångest/oro, förbättrad känsloreglering och kostnadseffektivitet. Internationella studier på mind/body interventioner vid cancer bekräftar och stärker dessa resultat och påvisar även att rätt typ av yogaträning är hjälper cancerpatienter avseende både sjukdomssymtom som behandlingssymtom främst gällande cancerrelaterad fatigue, sjukdomsrelaterade livskvalitet, smärta, sömn, ångest/oro och depression.

Denna fördjupningskurs syftar till att ge dig som diplomerad eller certifierad i MediYoga en  fördjupad och specifik kunskap om tillämpning av MediYoga som prevention och rehabiliteringsmetod vid cancersjukdom. Fördjupningskursen är även nyttig för dig som möter anhöriga till cancerpatienter.

MediYoga Institutet har i samarbete med hälso- och sjukvården utvecklat ett 12-veckors träningsprogram för personer med cancerdiagnos. Under 2024 genomförs på detta program en preferensbaserad studie i Linköping och Jönköping. Genom denna kurs får du delaktighet i projektinsikter och patientarbetet samt tillgång till programmet så att du kan använda det eller utgå ifrån kunskaperna och verktygen i ditt arbete.

Kursdatum och tid

  • 27 april (lördag)
  • 25 maj (lördag)
  • Tid: 09.00 – 15.00

Upplägg:

Kuren genomförs digifysiskt – fysiskt på plats i Linköping med möjlighet att medverka på distans med två obligatoriska liveträffar. Mellan kurstillfällena arbetar du med inlämningsuppgifter och egen träning.

Mål och syfte:

Målet med kursen är att du som möter individer med cancersjukdom lär dig anpassa MediYoga träningen för patientgruppen. Samt erhåller teoretisk kunskap baserad på den senaste forskningen om tillståndet och dess undergrupper.

Pris:

4.995 kr (inkl. moms)

Behörighet:

Diplomerad i MediYoga eller certifierad i MediYoga-MOSI

Kursledare:

Pär Krutzén, Huvudansvarig MediYoga Institutet, C-MOSI, Partner Society Of Integrative Oncology (SIO) och Board member SIO/SIG (Special Interest Group Mind-Body-Medicine)

Jonna Kjellgren, Leg fysioterapeut onkologienheten Linköpings Universitetssjukhus. C-MOSI

Digitalt kursmaterial som ingår: 

Handledarmanual – MediYoga vid Cancer.

12 veckors anpassat träningsprotokoll vid cancer (MOSI-CAN) PDF och App.

Stödmaterial till patienter inklusive egenvårdstips.

Anmäl dig via formuläret

För och efternamn*
E-post*
Telefonnummer*
Personnummer*
Arbetsgivare*
Fakturaadress*