Hem / Teleyoga / Erfarenheter av att erbjuda digital mediyoga till patienter i Region Östergötland

Erfarenheter av att erbjuda digital mediyoga till patienter i Region Östergötland

Jonna Kjellberg är fysioterapeut och yogalärare och leder mediyoga-kurser som rehabilitering för cancerdrabbade i Region Östergötland med hjälp av stimulansmedel från RCC. Patienterna kan delta antingen på plats fysiskt i RCC Sydösts lokaler i Linköping, eller delta digitalt via länk.

Mediyoga är en mjuk och terapeutisk yogaform, som är skapad för vården. Den går mycket ut på att träna medveten närvaro och att bromsa stressystemet. Man kan utföra mediyoga på stol eller på matta och alla övningar kan anpassas efter egen förmåga.

Tisdag 18 oktober deltog Jonna Kjellberg tillsammans med Frida Forsberg, som är processledare inom cancerrehabilitering på Region Östergötland, på ett nationellt webbinarium där de berättade om sina erfarenheter av att erbjuda yoga digitalt i Region Östergötland.

– Fördelarna med att kunna delta digitalt är flera. Dels kan patienterna delta oavsett var de bor, och dels att patienter med lågt immunförsvar, eller andra som bara har en dålig dag, kan vara med, säger Jonna Kjellberg.

Varje patient får delta 10 gånger, en gång per vecka. Grupperna är blandade med patienter som har olika cancerdiagnoser. De patienter som hittills har varit med på yogan är från onkologen, hematologen och urologen. Planer finns för att inkludera patienter från lungmedicin också.

För vissa patientgrupper är digital närvaro det enda alternativet

Jonna har också en separat mediyoga-kurs för patienter på hematologen som behöver vara helt isolerade. På grund av detta utförs den kursen endast digitalt, och den är helt anpassad för att utföras sittande.

En svårighet med den digitala yogan har varit att hitta en digital plattform som uppfyller IT-säkerhets- och sekretesskraven och fungerar tillräckligt bra tekniskt, så deltagarna inte riskerar att ”bli utslängda” ur mötet mitt under passet. Arbete pågår fortfarande för att hitta den bästa lösningen.

– Det är lite svårare att hålla koll på att deltagarna gör rätt när de deltar digitalt, och det blir inte  riktigt samma känsla av gemenskap. Men det är ett viktigt  komplement, säger Jonna Kjellberg.

Yoga-verksamheten för cancerpatienter i Region Österghötland drivs i projektform och kommer nu utvärderas. Ambitionen finns att kunna expandera konceptet till hela sydöstra sjukvårdsregionen i någon form.

Dela gärna

Fler nyheter

29 sep 2023

MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

I en ny forskningsstudie publicerad i IJC Heart & Vasculature framhåller en svensk forskargrupp det betydande värdet av MediYoga som en komple . . .

14 sep 2023

Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än ko . . .

31 aug 2023

Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.  Genom att fö . . .