De testar Medicinsk Yoga via webben

Kan yoga på distans hjälpa hjärtsviktspatienter till mindre stress och ökad fysisk aktivitet? Det undersöker ett forskningsteam från kardiologiska kliniken och intensivvården på Universitetssjukhuset i Linköping. – Vårt projekt är så vitt vi vet först i världen med att testa teleyoga, alltså medicinsk yoga ledd av en yogaterapeut på distans via webben. Vi hoppas att […]