MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

I en ny forskningsstudie publicerad i IJC Heart & Vasculature framhåller en svensk forskargrupp det betydande värdet av MediYoga som en kompletterande behandlingsmetod för personer som lider av paroxysmalt förmaksflimmer. Studien visar på imponerande resultat när det gäller förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet och blodtryck hos dessa patienter oavsett könstillhörighet. Förmaksflimmer, den vanligaste hjärtarytmien hos vuxna […]

Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än konditionsträning och styrketräning för positiv effekt på hjärnans kognitiva funktioner hos äldre individer. Styrketräning och konditionsträning visade sig ha en relativt låg positiv effekt på de kognitiva förmågorna.  Å andra sidan hade […]

De testar Medicinsk Yoga via webben

Kan yoga på distans hjälpa hjärtsviktspatienter till mindre stress och ökad fysisk aktivitet? Det undersöker ett forskningsteam från kardiologiska kliniken och intensivvården på Universitetssjukhuset i Linköping. – Vårt projekt är så vitt vi vet först i världen med att testa teleyoga, alltså medicinsk yoga ledd av en yogaterapeut på distans via webben. Vi hoppas att […]