Top

Rygg, Nacke och Leder

MediYoga Sverige / Rygg, Nacke och Leder

WorkUp – tidig dialog med arbetsgivare vid ryggsmärta

Med fysioterapeuten som ”spindeln i nätet” när patienter sökte hjälp på vårdcentraler för ryggont, visade projektet BackUpp för några år sedan goda resultat. Nu har forskare vid Lunds universitet tagit projektet ett steg vidare genom att uppmuntra till en bättre dialog mellan patient och arbetsgivare. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/workup-tidig-dialog-med-arbetsgivare-vid-ryggsmarta/...

Share

Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggsbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående. Kroniska ryggsmärtor orsakar inte bara ett lidande för den som drabbas utan är även en belastning för sjukvård och samhälle. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-matmetod-ger-sakrare-diagnos-pa-ryggskador/...

Share

Bättre rehabilitering vid korsbandsskada

Främre korsbandsskada leder ofta till förändrat belastningsmönster och muskelaktivitet som påverkar knäleden. Anna Trulsson, Lunds universitet, har utvecklat ett nytt instrument som upptäcker förändrade belastningsmönster i knäleden på ett sätt som dagens metoder inte gör. Därmed skapas nya förutsättningar för bättre rehabilitering. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/battre-rehabilitering-vid-korsbandsskada/...

Share

Bli stabil så du kan lita på ditt knä!

Här skriver doktoranden Vala Flosadottir själv om sin forskning: Vintern är slut, skidorna är tillbaka i förrådet och de flesta av oss börjar blicka fram mot sommarlov och semester. För en del kan vintersäsongen dock ha resulterat i ett oväntat avbrott i den kommande vardagen.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/bli-stabil-sa-du-kan-lita-pa-ditt-kna/...

Share

Kvinnor med knäledsartros riskgrupp för lång sjukskrivning

Kvinnor som arbetar inom sjukvård och barnomsorg, och som fått diagnosen knäledsartros, löper tre gånger större risk att bli sjukskrivna än kvinnor i administrativa yrken, som fått samma diagnos. Sannolikheten att de får sjukersättning (f.d. förtidspension) är dessutom 9-10 gånger högre, jämfört med kvinnor i administrativa yrken. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/kvinnor-med-knaledsartros-riskgrupp-for-lang-sjukskrivning/...

Share