Top

Njurar och Urinblåsa

MediYoga Sverige / Njurar och Urinblåsa

Tidig upptäckt av nedsatt njurfunktion minskar risken för dialys

Under 80- och 90-talen ökade antalet dialyspatienter kraftigt, men på senare år har ökningstakten minskat. För att identifiera de patienter som ligger i riskzonen har under de senaste åren betydande framsteg gjorts. Om nedsatt njurfunktion upptäcks i tid minskar risken för att patienten ska behöva dialys i framtiden. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/tidig-upptackt-av-nedsatt-njurfunktion-minskar-risken-for-dialys/...

Share