Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.  Genom att förena vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet har MediYoga Institutet under 20 års tid utvecklat ett ramverk som utgör en evidensbaserad intervention i Medicinsk Yoga, kallad MOSI (MediYoga Of Sweden Intervention).  MOSI är den enda evidensbaserade yogainterventionen som […]

Svenska Mediyoga Institutet inbjudna till C20 för medverkan i utformandet av globala policy-rekommendationer till G20.

MediYoga Institutet är inbjudna till C20 – Integrated Holistic Health Working Group för att dela sin världsledande expertis inom implementering av yoga och mindfulness i hälso- och sjukvården. Internationellt anses Sverige vara ett föregångsland inom området genom den erfarenhet som erhållits sedan 1997 i samarbete mellan Mediyoga Institutet, akademin och hälso- och sjukvården.   MediYoga […]