Top

Hjärnan och neurologiska sjukdomar

MediYoga Sverige / Hjärnan och neurologiska sjukdomar (Page 3)

Så behandlas epilepsi idag

Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom med över 60 000 drabbade bara i Sverige. En tredjedel av de med epilepsi får inte tillräcklig hjälp av dagens behandlingar. Sjukdomen epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/sa-behandlas-epilepsi-idag/...

Share

Vill styra hjärnan med ljus och alger

Epilepsi är idag en sjukdom som drabbar ca 50 miljoner människor i världen. Idag finns det ingen behandling som fungerar på alla. My Andersson ingår i en forskargrupp som letar efter nya sätt att behandla och kanske även bota epilepsi. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/vill-styra-hjarnan-med-ljus-och-alger/...

Share

Ny tillväxtfaktor tyder på möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom

Forskare har länge sökt efter behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Aktuella behandlingar är sedan decennier endast symptomatiska till sin natur, de tillför signalsubstansen dopamin som de döende nervcellerna inte längre kan producera. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-tillvaxtfaktor-tyder-pa-mojliga-reparerande-effekter-vid-parkinsons-sjukdom/...

Share

Ny behandlingsprincip mot ofrivilliga rörelser vid Parkinsons visar klinisk effekt

Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-behandlingsprincip-mot-ofrivilliga-rorelser-vid-parkinsons-visar-klinisk-effekt/...

Share

Hjärnskador efter fall hos äldre allt vanligare

Som forskare vid Lunds universitet och kliniskt verksam neuropsykolog på Sunderby och Kalix sjukhus ser Lars Jacobsson nu att allt fler äldre drabbas av hjärnskador efter fall. I en del fall kvarstår besvären flera år bl.a. i form av minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/hjarnskador-efter-fall-hos-aldre-allt-vanligare/  ...

Share