Top

Hjärnan och neurologiska sjukdomar

MediYoga Sverige / Hjärnan och neurologiska sjukdomar (Page 2)

Huden hjälper hjärnan – så får man cellerna att byta jobb

Hjärnforskaren My Andersson testar en ny metod för att bota epilepsi. Hon vill få celler från vårt största organ huden att byta jobb och hjälpa hjärnan att skydda sig mot epileptiska anfall. My Andersson försöker utveckla en metod som förhoppningsvis kan bota epilepsi. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/huden-hjalper-hjarnan-sa-far-man-cellerna-att-byta-jobb/...

Share

Lewy Body – en svårdiagnosticerad form av demens

Lewy Body-demens är svårdiagnosticerad och misstolkas ofta av sjukvården. Patienter som får rätt diagnos och rätt behandling kan uppleva en väsentlig förbättring medan en felbehandling kan i värsta fall leda till livshotande tillstånd. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/lewy-body-en-svardiagnosticerad-form-av-demens/...

Share

40 år och dement

De allra flesta som får en demensdiagnos är äldre, dvs. över 65 år, men även yngre kan drabbas. Sjukdomen är densamma men det faktum att de befinner sig mitt i livet, med jobb och familj, gör att både de drabbade och deras anhöriga behöver särskilt stöd. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/40-ar-och-dement/...

Share

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

Idag finns cirka 160 000 personer med demens i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25 000. Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder och med en åldrande befolkning kan man förmoda att antalet demenssjuka kommer att öka. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/all-glomska-ar-inte-demens-men-knappt-halften-far-ratt-diagnos/...

Share