Top

Fetma

Gröna blad – viktnedgång och bättre insulinfrisättning

Övervikt och fetma fortsätter öka världen över, och har redan nått enorma proportioner. Med dessa tillstånd följer en rad sjukdomar, så som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och en del cancersjukdomar. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/grona-blad-viktnedgang-och-battre-insulinfrisattning/...

Share

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har ett stort internationellt forskarnätverk, tillsammans med forskare från bland annat Umeå universitet och Lunds universitet funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/nya-ron-om-fetma-kan-forklara-arftlighet-for-sjukdom/...

Share