Top

Cancer2

MediYoga Sverige / Cancer2 (Page 3)

De hotar försöken

Vissa metoder inom stamcellsforskning är kontroversiella. I Sverige har aktivister demonstrerat mot hur djur används i medicinsk forskning, i USA mot att stamcellsforskare använder celler från mänskliga embryon. Vi frågade stamcellsforskaren Joan Yuan om hur hennes forskning påverkas av protesterna. Ett stort antal människor dör varje år av obotliga sjukdomar. I framtiden skulle de kanske kunna räddas av stamcellsbehandling. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/manga-protesterar-och-fa-investerar-det-hotar-forskningen/...

Share

Genetisk variation i barntumörer visar vägen till bättre behandling

Allt fler barn med cancer överlever idag – men fortfarande är det 10-20 procent av de unga patienterna som dör i sin sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har funnit ett nytt sätt att skilja ut de mest elakartade tumörerna, så att de kan ges en extra kraftfull behandling. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/genetisk-variation-i-barntumorer-visar-vagen-till-battre-behandling/...

Share