Top

Cancer2

MediYoga Sverige / Cancer2 (Page 2)

Ny screeningmetod hittar fler bröst­can­cer­tu­mö­rer

Efter många års intensiv forskning finns nu en metod som underlättar tidig upptäckt av bröstcancer, brösttomosyntes. Både träffsäkerhet och komfort överglänser vad som är möjligt med nuvarande mammografiscreening. Resultaten framkommer i en stor gemensam screeningstudie från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lunds universitet. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-screeningmetod-hittar-fler-brost%c2%adcan%c2%adcer%c2%adtu%c2%admo%c2%adrer/...

Share

Ämnen i kaffe skyddar mot återfall i bröstcancer

Flera forskningsstudier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. Nu bekräftar en ny studie, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, att kaffe hämmar tillväxten av tumören och minskar risken för återfall hos kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och behandlas med läkemedlet tamoxifen. (IKVL)   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/amnen-i-kaffe-skyddar-mot-aterfall-i-brostcancer/...

Share

Can stem cells save one million lives?

Every year over 585,000 people die of Leukemia.  Every year over 500,000 die of Alzheimer’s.  For years these diseases and those similar to them have gone unrestrained. In many cases doctors were able to slow down the disease but never stop it, making either diagnosis a death sentence.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/stem-cells-an-introduction-in-english/...

Share

Nya rön kring aggressiv form av barnleukemi

En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/nya-ron-kring-aggressiv-form-av-barnleukemi/...

Share

Tomosyntes – nytt sätt att hitta bröstcancer

För nästan fyrtio år sedan ledde docenten Ingvar Andersson en av världens första stora mammografistudier. Nu – långt efter pensionsåldern – är han i full gång med en studie om mammografins möjliga efterträdare, en teknik som kallas tomosyntes. Ingvar Andersson är röntgenläkare och kom in på specialiteten mammografi mest av en slump. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/tomosyntes-nytt-satt-att-hitta-brostcancer/...

Share