Top

Äldrevård

MediYoga Sverige / Äldrevård

Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter

Äldre sjuka med undervikt riskerar i högre grad att få fler sjukdomar och att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Men den etablerade mätmetod som används, BMI-index, är inte tillförlitlig på äldre utan kan missa upp till hälften av underviktiga äldre patienter. Geriatriska forskare vid Lunds universitet förklarar varför och visar på en bättre mätmetod.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/ny-metod-avslojar-fler-farligt-underviktiga-aldre-patienter/...

Share

Äldre män vinner mest på elskoter

För äldre män medför tillgången till elrullstol eller elskoter en kraftfull ökning av antalet utomhusaktiviteter. Till exempel att handla eller ta en tur i parken. Det visar Terje Sund, doktorand vid CASE, i sin avhandling som läggs fram den 30 januari.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/aldre-man-vinner-mest-pa-elskoter/  ...

Share

Första generationen äldre med utvecklingsstörning

En stor grupp människor lever idag ett långt liv med någon form av utvecklingsstörning. Nu pågår den första studien någonsin om hur de mår och om behovet av äldreomsorg ser annorlunda ut för den som har en utvecklingsstörning.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/forsta-generationen-aldre-med-utvecklingsstorning/...

Share

Aktiviteter i vardagen är också träning

Den som åldras med en funktionsnedsättning kan många gånger känna ålderskrämporna smyga på tidigare än vanligt. Att vara fysiskt aktiv kan motverka åldrandets effekter, men vad gör man om funktionsnedsättningen får dig att inte kunna eller orka träna? En avhandling från Lunds universitet försöker hitta svaret på den frågan.   Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/aktiviteter-i-vardagen-ar-ocksa-traning/  ...

Share

Mindre aktiv på grund av rädsla för fall

En funktionsnedsättning kan göra att risken för fall ökar med åren. Få får allvarliga skador men rädslan i sig kan vara mycket begränsande och göra att du inte längre vågar vara lika aktiv som förr. I den största studien hittills har forskare vid Lunds universitet studerat fall och fallrädsla hos äldre med postpolio. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/mindre-aktiv-pa-grund-av-radsla-for-fall/...

Share