Ny forskning visar att yogaträning är effektivast för positiv effekt på hjärnans kognitiva förmågor hos äldre individer.

En ny studie publicerad i European Review of Aging and Physical Activity presenterar att yogaträning kan förebygga demens och är mer effektivt än konditionsträning och styrketräning för positiv effekt på hjärnans kognitiva funktioner hos äldre individer. Styrketräning och konditionsträning visade sig ha en relativt låg positiv effekt på de kognitiva förmågorna.  Å andra sidan hade […]

Svensk yoga i fokus enligt C20 rekommendationer

Svenska MediYoga Institutet har under året varit bidragande aktör i C20-gruppen IHH:s (Integrativ Holistisk Hälsa) policyarbete.  Genom att förena vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet har MediYoga Institutet under 20 års tid utvecklat ett ramverk som utgör en evidensbaserad intervention i Medicinsk Yoga, kallad MOSI (MediYoga Of Sweden Intervention).  MOSI är den enda evidensbaserade yogainterventionen som […]

Svenska Mediyoga Institutet inbjudna till C20 för medverkan i utformandet av globala policy-rekommendationer till G20.

MediYoga Institutet är inbjudna till C20 – Integrated Holistic Health Working Group för att dela sin världsledande expertis inom implementering av yoga och mindfulness i hälso- och sjukvården. Internationellt anses Sverige vara ett föregångsland inom området genom den erfarenhet som erhållits sedan 1997 i samarbete mellan Mediyoga Institutet, akademin och hälso- och sjukvården.   MediYoga […]