Top

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

MediYoga Sverige / Hjärnan och neurologiska sjukdomar  / All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

Idag finns cirka 160 000 personer med demens i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25 000. Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder och med en åldrande befolkning kan man förmoda att antalet demenssjuka kommer att öka.

Klicka här för att läsa artikeln:

http://www.vetenskaphalsa.se/all-glomska-ar-inte-demens-men-knappt-halften-far-ratt-diagnos/

Share
Pär Krutzén

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.